Nagradni natječaj: Digitalna igra(čka) – Generacija NOW 2020./2021.

IRIM otvara nagradni kreativni natječaj u sklopu projekta Generacija NOW 2020./2021..

Tema natječaja je Digitalna igra(čka), a natječaj traje od 18. siječnja 2021. do 18. ožujka 2021. godine.

Na natječaj se mogu prijaviti samo novouključene ustanove koje sudjeluju u projektu Generacija Now u školskoj godini 2020./2021..

Tema, oprema i kratki opis

Tema natječaja je Digitalna igra(čka).

Ideja je da učenici osmisle projekt na zadanu temu te da ga izrade koristeći komponente iz kompleta oprema koje su dodijeljene ustanovama u sklopu projekta Generacija NOW. Možete kreirati bilo kakav projekt vezan na temu igre, društvene igre ili igračke, tako da stvorite neku novu digitalnu igru/igračku ili dodatne nove funkcionalnosti/zanimljivosti postojećoj.

Prilikom izrade projekta slobodno koristite alate i materijale poput kartona, kolaža, flomastera, škara, ljepila, 3D printanih dijelova te drugih mehaničkih dodataka kako bi Vaš projekt bio jedinstven i poseban, no vodite računa da je za izradu elektroničkog dijela projekta dozvoljeno koristiti isključivo elektroničku opremu doniranu u sklopu projekta.

Dobna skupina od 1. do 4. razreda OŠ za realizaciju projekta koristi dobiveni Neuron komplet, a dobne skupine od 5. do 8. razreda OŠ i od 1. do 4. razreda SŠ koriste Arduino komplete i dodatne DFRobot komponente.

Pri izradi projekta za kreativni natječaj Digitalna igra(čka) dopušteno je korištenje vanjskog napajanja (baterija), u slučaju da je napajanje nužno za funkcioniranje projektne ideje.

Sudjelovanje u natječaju

Učenici realiziraju projekt u timovima u svojim ustanovama. Jedan tim se sastoji od 2 do 4 učenika i mentora. Iznimno, tim može biti sastavljen od jednog učenika i jednog mentora.

Svaka ustanova na natječaj može prijaviti neograničen broj timova i svaki tim može prijaviti neograničen broj radova. Jedan mentor može mentorirati neograničen broj timova. U svakoj dobnoj skupini dodjeljuje se nagrada za najbolji rad i priznanje za izdvojeni rad.

 

U svakoj kategoriji, izdvojit ćemo istaknute radove, a najbolje ćemo i nagraditi. Broj nagrađenih i izdvojenih radova po dobnim skupinama predviđen je na sljedeći način:

Kategorija 1. do 4. razred osnovne škole

  • Broj nagrađenih radova: 1
  • Broj istaknutih radova : 1

 

Kategorija 5. do 8. razred osnovne škole

  • Broj nagrađenih radova: 1
  • Broj istaknutih radova: 2

 

Kategorija 1. do. 4. razred srednje škole

  • Broj nagrađenih radova: 1
  • Broj istaknutih radova : 2
Prijava projekta

Neovisno o kategoriji za koju se tim prijavljuje potrebno je uz prijavu priložiti kvalitetnu video prezentaciju projekta (do maksimalno 3 minute trajanja), opis projekta i nekoliko slika koje najbolje predstavljaju Vaš rad.

Timovi od 1. do 4. razreda osnovne škole prilikom prijave radova, uz prezentacijski dio prijave, prilažu screenshot koda za Neuron, ako ga rad sadrži, dok timovi koji koriste Arduino opremu za izradu rada trebaju priložiti Arduino kod te screenshot i pojašnjenje mobilne aplikacije za kontrolu Arduina.

Pri ocjenjivanju, povjerenstvo će, posebno gledati kvalitetu video prezentacije (prikaz rada) inovativnost, kreativnost, tehničku izvedbu i kvalitetu dokumentacije projekta.

Svoje projekte možete prijaviti do 18. ožujka 2021. do 23.59 sati.

Mentor ispunjava prijavnicu kojoj može pristupiti klikom na gumb svoje kategorije. Za pristupanje i ispunjavanje prijavnice mentor mora biti prijavljen na Izradi! portalu preko svog korisničkog računa.

Nagrade

Najbolji timovi osvojit će prigodne vrijedne nagrade za svoju ustanovu!

Kategorija 1. do 4. razred osnovne škole

 

Kategorija 5. do 8. razred osnovne škole

 

Kategorija 1. do. 4. razred srednje škole

  • Nagrade: MAKERphone za svakog člana tima i mentora.

Rezultate natječaja objavljujemo početkom travnja na IRIM-ovoj web stranici.