DeCodR društvena igra

OŠ Turnić, Rijeka

DeCodR je društvena igra Morseove pantomime na Arduino platformi koja omogućava brzo i zabavno učenje Morseove abecede.
Sigurno ste svi čuli za Samuela Morsea, čija je metoda komunikacije u prošlosti bila jedna od najčešćih. Naravno, govorimo o Dot –dash komunikaciji, sjetite se svi poznatog SOS signala kao svjetskog standarda za traženje pomoći . Mnogi brodovi i danas koriste Morseov kod da bi poslali svjetlo za komunikaciju ili pomoć. Također, Google razvija sustav za osobe koje iz bilo kojeg razloga ne mogu razgovarati, te mogu koristiti Morseovu abecedu da se izraze . Zbog svega toga smatrali smo da bi bilo korisno naučiti Moresovu abecedu te smo krenuli u razradu igre.
Putem digitalnih pinova omogućena je komunikacija s Arduinom preko žutog i bijelog tipkala, te tipkala za reset koji vraća na početak igre. Komunikacija između Arduina i LCD modula uspostavljena je I2C serijskom komunikacijom.
DeCodR prepoznaje uneseni Moreseov kod te ga pretvara u alfanumeričke znakove uz popratni zvuk Piezo zujalice i treperenje led diode. Čitav sustav je smješten (za sada) u čvrsto kartonsko kučište radi sigurnijeg rada i same praktičnosti za igru te naravno radi ljepšeg izgleda. U budućnosti ga mislimo postaviti u kučište koje bi isprintali na 3D printeru.
Naš komplet igre sadrži i 50 kartica za igru, predložak -pomoćnik za učenje Morseove abecede te brošuru s pravilima igre.
I ne zaboravite igrajte DeCodR pantomimu i zabavite se.

Fotogalerija stvaranja projekta
Video prezentacija projekta
Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Josipa Andrušić, prof.

Učenici:

Katrin Hlača, Ivan Brlas, Filip Bukilić, Dario Dujmović