Arduino Arduino koliko je sati?

Informatički klub „VEL_IK“

Nakon kratkog razmišljanja odlučili smo napraviti digitaliziranu verziju igre „Care care gospodare koliko je sati?“. Budući u našoj igri koristimo Arduino odlučili smo našu verziju igre nazvali „Arduino Arduino koliko je sati?“. Kako bi pojedini igrač dao upit Arduinu i Arduino program nakon njega dao uputu igraču potrebno je da igrač izgovori Arduino Arduino koliko je sati i pljesne rukama. Mikrofon detektira pljesak i pokreće program koji pomoću random funkcije generira kombinaciju životinje i broja koraka. Kako bi upute igračima bile vidljive i s veće udaljenosti odlučili smo na ploču postaviti slike životinja i brojeve od jedan do pet te iznad svakog crteža životinje i ispod svakog broja postaviti jednu LED diodu koja će pokazati koja kombinacija je dobivena Random funkcijom. Slušajući upute igrači se približavaju Arduinu i igrač koji prvi dođe do njega pritišće tipku nakon čega trepću sve diode te je on pobjednik toga kruga. Igra se igra dok ima zainteresiranih igrača a da bi bilo zanimljivije igrači mogu zbrajati pobjede.

Fotogalerija stvaranja projekta
Video prezentacija projekta
Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Dejan Grubić

Učenici:

Antonio Bogović, Josip Matušin, Fran Mikulčić, Vigo Misir