Memory igra

Srednja škola Zlatar

Memory igra u kojoj se kombinacija slučajno izabranih LED-ica pali i gasi te igrač mora replicirati tu kombinaciju pritiskom na tipke (memory game).
Igra počinje time što se samo jedna LED-ica upali i postepeno postaje sve teža, sa više LED-ica koje se pale. Kombinacija se povećava tako da kad god prethodnu kombinaciju igrač pogodi sljedeća kombinacija je samo prethodna kombinacija sa jednim dodatnim svijetlom.
Kada se pokrene igra, LCD ispisuje odbrojavanje 3, 2, 1, START pa zavibrira buzzer i igra počinje.
Upali se slučajno izabrana LED-ica i kada igrač stisne točnu tipku, upali se ista LED-ica te nakon toga slučajno izabrana LED-ica. Tako se povećava kombinacija za svaku razinu.
Kombinacija LED-ica je pohranjena u polju integera gdje se nasumično bira integer i ovisi o rasponu u kojem je integer.
Ako se pogriješi sa unosom kombinacije sa tipkama, zasvijetle sve LED-ice i igra kreće od početka.

Fotogalerija stvaranja projekta
Video prezentacija projekta
Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Vladimir Klapač

Učenici:

Filip Mikulec, Teodor Gregorić, Ivan Kuštović, Matija Lukec