Ne znam ništa o ovoj tehnologiji i nisam je do sada koristio. Čuo/vidio sam ovu tehnologiju, ali je nisam samostalno koristio. Upoznao sam osnove ove tehnologije, ali nisam samostalan u njezinu korištenju. Znam samostalno koristiti ovu tehnologiju i izraditi jednostavne projekte. Vrlo dobro poznajem ovu tehnologiju. Samostalno izrađujem napredne projekte koristeći je.