1 - Ne znam ništa o ovoj tehnologiji i nisam je do sada koristio. 2 - Čuo/vidio sam ovu tehnologiju, ali je nisam samostalno koristio. 3 - Upoznao sam osnove ove tehnologije, ali nisam samostalan u njezinu korištenju. 4 - Znam samostalno koristiti ovu tehnologiju i izraditi jednostavne projekte. 5 - Vrlo dobro poznajem ovu tehnologiju. Samostalno izrađujem napredne projekte koristeći je.