Brzina refleksa

OŠ Retfala, Osijek

Napravili smo igru koja testira brzinu refleksa. U igri mogu sudjelovati 2 ili 3 igrača.

Kada se program pokrene, igrači čekaju od 1 do 3 sekunde nakon čega se pali bijela LED.
Nakon što igrači vide da se bijela LED upalila trebaju što prije pritisnuti svoje tipkalo.
Igračka signalizira igrača koji je najbrže pritisnuo svje tipkalo, tako da upali LED uz njegovo tipkalo i za svakoga igrača pusti zvuk specifične frekvenicije u trajanju od 1 sekunde.
Ako želim ponovo pokrenuti igru prišćemo tipkalo na sredini ploče koje resetira program.

Fotogalerija stvaranja projekta
Video prezentacija projekta
Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Aleksandar Bojanc-Štembergar

Učenici:

Matej Potkovac
Ivan Stranjak
Dorian Ružić