ARDUINO MKR1000 Klavir

KRIK , Krapina

Digitalna igračka ima funkciju sviranja tonova u opsegu 1 oktave sa polutonovima. Funkcije su sviranje, snimanje melodije, reprodukcija snimljenog. Igračka prikazuje melodije odnosno tonove i njihove dužine trajanja na web serveru te prikazuje odsvirane tonove na 16×2 segmentnom LCD zaslonu. Igračka sadrži sklopku za 9V napajanje i tropolnu sklopku za odabir funkcije rada. Ima 2 načina rada, offline i online.

Funkcija – Sviranje: Pritiskom na tipku koristeći polje odsvira se i ispisuje se pritisnuta nota na LCD zaslon.

Funkcija – Snimanje: Pritiskom na tipku koristeći polje odsvira se nota, zapisuje se u polje za snimanje te se prati i vrijeme u kojem je pritisnuta. Istovremeno se ispisuje sadržaj o pritisnutoj noti na LCD zaslon.

Funkcija – Reprodukcija: Iz polja u kojem su spremljene snimljene tipke i njihovo pritisnuto vrijeme čitaju se vrijednosti te se i reproduciraju. Istovremeno se i na LCD zaslon ispisuju svirane note. Nakon izvršene reprodukcije sadržaj polja za snimanje se briše.

Web Server: Snimljene vrijednosti iz polja se ispisuju na web server kojega korisnik po potrebi osvježava.

Fotogalerija stvaranja projekta
Video prezentacija projekta
Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Stjepan Šalković i Dario Šimag

Učenici:

Patrik Živić
Tomislav Martinez
Filip Podhraški