Digitalna igraća kocka

SEI-TOŠ “Bernardo Benussi” Rovinj-Rovigno

Ideja je bila izraditi digitalnu igraću kocku koja može poslužiti u različitim društvenim igrama, kao što je to primjerice Čovječe ne ljuti se. Od modula u Neruon kompletu koristili smo Bluetooth, Power, Button, Buzzer, Led Panel i Led Strip. Bluetooth smo koristili za komunikaciju s tabletom na kojem je bila instalirana Neuron aplikacija, modul Power kao napajanje, Button kao aktivacijski okidač za „bacanje kocke“, Buzzer za reprodukciju zvučnog zapisa, LED Panel za prikaz random broja od 1 do 6 te LED Strip kao dodatan svjetleći efekt koji je obuhvaćao povezane module. Po pritisku na Button, započinje izvođenje zvučnog zapisa, uključuje se LED Strip traka i na LED Panelu prikazuje naizmjenice smiješak u plavoj i zelenoj boji i simbol srca. Navedeni zvučni zapis i prikaz traje 2 sekunde. Funkcijom Random nasumično se izabire jedan broj od 1 do 6. Logičkom provjerom ispituje se koji je broj dobiven kroz funkciju Random te nakon 2 sekundi na Led Panelu prikazuje se nacrtani broj u matrici.

Fotogalerija stvaranja projekta
Video prezentacija projekta
Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Igor Dobrača

Učenici:

Kai Domba Cerin, Val Majerić Tamburini, Vanessa Glišić, Vigo Ivančić, David Jakupović, Marina Malusà, Ian Petruz, Erin Privileggio, Giulia Strazzabosco