Glazbeni instrument – igračka

Srednja škola Ludbreg

Ideja projekta je razvijanje glazbenih i digitalnih kompetencija djece kroz zabavu i igru. Projekt je izrađen na Arduino platformi. Glazbeni instrument ima 8 različitih tonova što čini jednu oktavu i na kojem se mogu odsvirati jednostavne melodije.
Kod izrade projekta najprije su odabrane komponente koje će se koristi u projektu: Arduino MKR1000 board, pločica za spajanje, USB kabel za napajanje, tipkala, buzzer modul (piezo), otpornici, žice. Nakon izrade elektroničkog sklopa izrađen je program u Arduino IDE-u. U program je bilo potrebno unijeti frekvencije tonova željene oktave.
Instrument radi preko napajanja s računala. Odmah je spreman za sviranje. Za prekid postoji tipka Off. Jedan ton svira tako dugo dok se ne uključi sljedeći.
Više glazbenih instrumenata može poslužiti djeci u nižim razredima na satu glazbenog odgoja za stjecanje prvih glazbenih iskustava. Djeci starije ovaj projekt omogućava razvijanje računalnog i logičkog razmišljanja te razvijanje konstruktorskih (inženjerskih) vještina. Sve naučene vještine pomažu u svakodnevnom životu.

Fotogalerija stvaranja projekta
Video prezentacija projekta
Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Renata Flajšman

Učenici:

Josip Kokolek
Patrik Čićek
Josip Makarić