ArduZOOino

Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića Osijek

ArduZOOino je digitalizirana varijanta klasične stolne igre. Likovi su životinje koje prolaze kroz razne prepreke. Igra započinje “digitalnom” kockicom kada se pritiskom na tipkalo generira slučajni broj na display-u. Svaki od igrača dolaskom na obojana polja pritiskom na drugo tipkalo izvlači karticu u boji led diode koja zasvijetli. Kartice sadrže zadatke. Crvene vraćaju igrača prema početku, zelene mu pomažu da se kreće prema kraju igre, dok su plave kviz pitanja sa posebnim nagradama.

Fotogalerija stvaranja projekta
Video prezentacija projekta
Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Marijan Jovičić, Dinko Blažević

Učenici:

Sara Petrović, Renato Goleš, Lovro Barišić