DigiTara

SURLA, Samobor

Polaznici ( 🙂 ) poželješe napraviti Arduino gitaru i nazvaše ju „DigiTara nula-jedan“. 😀
Ideja projekta je iskoristiti zvučnik i tipke (GuitarHero). Sekundarna ideja bila je izmijeniti senzore, odnosno dodati još senzora, no to će nam ostati za naknadne aktivnosti.
Članovi tima mijenjali su se kroz vrijeme, obzirom na uvijete rada, pa su tako i ideje i izazovi mijenjali svoje lice. U konačnici, kreiran je program koji prihvaća ulaze triju tipki s vrata gitare, tipku sa joysticka, te da analogne inpute sa joysticka obrade kao modulator nota.
U programu su definirani tonovi (imena nota). Joystick upravlja sa pozicijom oktave i sa ponovljivošću (razmakom) nota.
Nasumičnim sviranjem postižu se zanimljive i smiješne melodije, koje kod većine slušatelja izazivaju zarazan smijeh. 😀
Ugrađen je i „Easter Egg“ jer, Uskrs je pred nama :D, a i svi geekovi vole EasterEggs 😉
Pritiskom na sve 4 tipke aktivira se „SuperMario mode“ i gitara sama odsvira Super Mario melodiju. 🙂
Nama je bilo zabavno i poučno kreirati ovu DigiTaru i motiviralo je članove tima za Arduino avanturu. 🙂 SURLA, a prvenstveno djeca polaznici raznih aktivnosti nadaju se što skorijem rješenju pitanja prostora za rad udruge. Rješenje te mozgalice znatno bi nam povećalo doseg, učestalost aktivnosti, raznolikost i u konačnici doseg razvoja sposobnosti djece, ali i odraslih.
Nadamo se da je i vama zanimljiva i smiješna ova digitalna igračka „DigiTara nula-jedan“. 😀
Uzdravlje! 😀
SURLA kids 😀

Fotogalerija stvaranja projekta
Video prezentacija projekta
Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Branimir Lozo

Učenici:

Roko Beg, Fran Gračanin, Fran Požgaj