Jurić

Dubrovačke knjižnice

Jurić je digitalna igračka autić koji bježi od čovjeka i usput izbjegava prepreke.
Autić koristi dva infracrvena senzora; jedan naprijed, a drugi pozadi. Prednji senzor detektira udaljenost od prepreke te šalje signal Arduinu da kad je prepreka blizu okrene volan. Volan se pokreće servo motorom. Stražnji senzor detektira udaljenost od čovjeka: kad je udaljenost mala, autić kreće, odnosno bježi pokrenut električnim stražnjim motorom.
Kao baza korištena je igračka autić na daljinski pogon iz kojeg je uklonjena sva elektronika i motor te višak plastike, a kako bi se ugradio Arduino sa potrebnim motorima i senzorima.

Fotogalerija stvaranja projekta
Video prezentacija projekta
Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Dubravko Jakovljević

Učenici:

Natan Šipčić, Roko Bogdanović, Roko Negodić, Ivan Stanković