Digitalna igra(cka) “Pčelica”

Udruga Vjetar u leđa, Zagreb

Ideja je bila da djeca izrade robota koji će moći provoziti ljekove ili opasne uorke za laboratorijska ispitivanja, vršiti potragu za nestalima, pretraživati urušene zgrade.
Cjelokupni robot je dizajniran u programu Tinkercad, (Ispiriran već ranije viđenim modelima), nakon toga je 3D printana gotovo svaka komponenta. Cilje projekta je bio da se djeca upoznaju da 3D dizajnom kao i aditivnim tehologijama, da upoznaju kako upravljati električnim motorima. Važno je bilo da iskuse sami sastavljanje i kasnije proces programiranja. Ovdje je rađeno sa dvije skupine djece jedni u 4. razredu i jedni u 6. razredu stoga ih nismo razdajali. Mlađi učenici su radili prvenstveno na 3D crtanju i ukrašavanju, kao i na sastavljnju mehaničke konstrukcije. Dok su stariju učenici radili uvelike na spajanju elektronike, programiranju i 3D printanju. Kod programiranja uvelike je pomogao Mentor no učenici su upoznati sa osnovama arduino progtramiranja kroz cijelokupni proces izrade.

Fotogalerija stvaranja projekta
Video prezentacija projekta
Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Robert Ljubek, mag. ing. mech.

Učenici:

Filip Smiljanić
Vito Papić
Sofija Mašić
Tena Pejić