Projekt Arduino IoT – Snake

OŠ Matije Gupca, Zagreb

Napravili smo igru snake zbog njene jednostavnosti i kompliciranosti dovoljno da se zabavimo radeći je. Prva ideja nam je bila misaona igra Go, no shvatili smo da kako nas je četvero u timu, a nijedan od nas do sada nije radio na Arduinu MKR 1000 kako je to prekomplicirano i da iziskuje veliku količinu truda. Druga ideja bila nam je dinosaur, ali kako smo skoro ostali bez vremena, shvativši kako trebamo koristiti naredbe slične ‘random’ odustali smo. 3. i krajnja ideja bila je Snake koja je bila kompromis između svih ostalih ideja. Napravili smo ju s Arduinom i breadboardom te joystickom.

Fotogalerija stvaranja projekta
Video prezentacija projekta
Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Marko Šolić

Učenici:

Josip Mandić, Antun Derenčin, Tin Matešin