Levitirajući vlak

OŠ “Brajda” Rijeka

U projektu hitjeli smo napraviti vlak igračku na primjeru Maglev vlaka (levitirajućeg vlaka).
Pomoću stalnih magneta napravili smo vlak koji levitira iznad tračnice. Isto tako zamislili smo pogon na elektromagnet od 12V. Dozvoljeni izvor struje je naknadno precizno definiran što nas je prisililo da tražimo nove mogućnosti pogona. Pri traženju pogona imali smo određene poteškoće te smo jednu od varijanta i napravili. Testiranjem smo ustanovili da pogon ne zadovoljava naš projekt. Zamislili smo novi pogon ali ga još nismo uspjeli realizirati. Kompletnu konstrukciju smo grafički izradili u AutoCad aplikacijama te isprintali na 3d printerima. Elektronika je spojena tako da se upravlja pomoću pametnog telefona te može koristiti razne varijante pogona. Pri pokretanju na vlaku svijetle crvena svjetla. Kad se motor pokrene u desnu stranu na desnoj strani vlaka svjetla bijela svjetla, a na lijevoj crvena svjetla. Ako motor promjeni smjer u lijevu stranu svijetla se mijenjaju tako da sada na lijevoj strani svjetla bijela svjetla, a na desnoj strani vlaka se pale crvena svjetla. Vlak ima svoj izvor izveden s dvije baterije ukupnog napona 3.7V tako da je samostalan.
Malo smo razočarani što nismo uspjeli da pokrenemo vlak, ali smo stekli puno iskustva, usvojili različita znanja te se upustili u istraživanje nepoznatog područja magnetizma i elektronike.

Fotogalerija stvaranja projekta
Video prezentacija projekta
Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Adrian Škarica

Učenici:

David Hasanović
Dino Petrinić