A-kocka

OŠ Krunoslava Kutena, PŠ Rakovec, Vrbovec

Kocka se često koristi u društvenim igrama, čovječe ne ljuti se, yumb i druge. Korištenje digitalne kocke daje jednu novu dimenziju, a pogotovo spoznaja da ste samostalno uz pomoć učitelja izradili nešto slično. Ime projekta zamislili smo kao arduino kocka, a-kocka.
Ledice se pale i gase u nizu, a kada se pritisne dugme generira se slučajni broj od 1 do 6. Ovisno o generiranom broju pale se i ledice čime se simulira bacanje kocke.

Fotogalerija stvaranja projekta
Video prezentacija projekta
Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Mladen Terebuh

Učenici:

Dominik Čolig, 8.R
Dominik Benc, 8.R
Dorotea Čolig, 7.R