Pacman

OŠ Središće, Zagreb

Učenici 7. razreda u dogovoru s mentoricom odlučili su izraditi digitalnu igricu Pacman.
To je već dobro poznata igrica, ali odlučili smo je samostalno isprogramirati. S obzirom da smo početnici u programiranju nismo ni slutili koliko programiranja nas čeka.
Prema uputama koje smo pronašli na internetu spojili smo uspješno sve elemente. Igrica ima više nivoa, tipkala s pomoću kojih se Pacman kreće i izbjegava fantoma. Koristili smo arduino pločicu, LCD ekran, tipkala.
Igrica nije isprogramirana do kraja, ideja je da uključimo više tipkala koja će upravljati Pacmanom.
S obzirom da smo imali poteškoća sa samim programom jako smo zadovoljni koliko smo postigli u kratkom roku.

Fotogalerija stvaranja projekta
Video prezentacija projekta
Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Božena Ukić

Učenici:

Aleksandar Vidović
Jakov Pap
Fran Alibegović