Generacija NOW – Pametna rješenja za svijet bez prepreka: Izložba radova

IRIM otvara nagradno kreativni natječaj u sklopu projekta Generacija NOW 2023./2024. za online izložbu radova.

Tema natječaja je Pametna rješenja za svijet bez prepreka, a natječaj traje od 8. travnja 2024. do 12. svibnja 2024. godine.

Na natječaj se mogu prijaviti sve ustanove uključene u projekt Generacija NOW 2023./2024.

Tema, oprema i kratki opis

Tema natječaja je Pametna rješenja za svijet bez prepreka.

Sudionici trebaju osmisliti projekt na zadanu temu te ga izraditi koristeći komponente dodijeljene ustanovama u sklopu projekta ili nabavljene pomoću financijskih donacija projekta Generacija NOW. Osim njih, mogu koristiti i dodatnu opremu u svom vlasništvu.

Sudionici mogu kreirati bilo kakav projekt koji pomaže osobama s poteškoćama ili invaliditetom u savladavanju izazova s kojima se susreću u svakodnevnom životu ili u različitim situacijama (doma, u školi, u prijevozu, u aktivnostima, itd.). Osobe s invaliditetom, uključujući djecu s teškoćama u razvoju, su osobe koje imaju dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja koja u međudjelovanju s različitim preprekama u okolini mogu biti spriječeni u ravnopravnom sudjelovanju u društvu.

Bitno je da je rad jasno povezan s temom i da je “srce” svakog projekta donirana oprema kroz Generaciju NOW. Projektni rad može biti nešto novo, ali također može davati i dodatne ili nove funkcionalnosti/zanimljivosti nečemu postojećem.

Dobna skupina od 1. do 4. razreda OŠ za realizaciju projekta koristi Neuron komplet/e, a dobne skupine od 5. do 8. razreda OŠ i od 1. do 4. razreda SŠ koriste Arduino i/ili Dasduino komplete i dodatne DFRobot komponente.

Sudjelovanje u natječaju

Sudionici realiziraju projekt u timovima u svojim ustanovama. Jedan tim se sastoji od 2 do 4 učenika i mentora. Iznimno, tim može biti sastavljen od jednog učenika i jednog mentora uz suglasnost organizatora (IRIM-a).
Svaka ustanova na natječaj može prijaviti neograničen broj timova i svaki tim može prijaviti neograničen broj radova. Jedan mentor može mentorirati neograničen broj timova.

Prijava

Za prijavu rada potrebno je dostaviti videoprezentaciju projekta do maksimalno 3 minute trajanja, opis projekta, naslovnu fotografiju projekta, programski kod (ukoliko projekt sadrži kod) te kvalitetne fotografije postupka izrade projekta.

Timovi od 1. do 4. razreda osnovne škole prilikom prijave radova, uz prezentacijski dio prijave, prilažu screenshot koda za Neuron, ako ga rad sadrži, dok timovi koji koriste Arduino i/ili Dasduino opremu za izradu rada trebaju priložiti Arduino i/ili Dasduino kod te screenshot i pojašnjenje mobilne aplikacije za kontrolu uređaja.

Nakon predaje će biti organizirana online izložba radova na kojoj će se birati najbolji projekti koji će biti pozvani na središnje događanje ovogodišnje Generacije NOW.

Na središnjem događanju svi timovi će sudjelovati na Hackatonu te će se birati najbolji rad svake kategoije. Pri odabiru najboljeg rada, povjerenstvo će posebno gledati kvalitetu videoprezentacije (prikaz rada), inovativnost, kreativnost,tehničku izvedbu i rezultat na Hackatonu.

Središnje događanje će biti organizirano u lipnju školske godine 2023./24. Na događaju će se birati najbolji radovi te će projektnim sudionicima biti uručene nagrade.

Svoje projekte možete prijaviti do 12. svibnja 2024. do 23.59 sati.

Mentor ispunjava obrazac za prijavu kojem može pristupiti klikom na gumb svoje kategorije. Za pristupanje i ispunjavanje obrasca mentor mora biti prijavljen na Izradi! portalu preko svog korisničkog računa.

Nagrade

Pobjednički tim svake kategorije će osvojiti prigodne vrijedne nagrade.

Pristigli radovi: 1. - 4. razred osnovne škole
Pristigli radovi: 5. - 8. razred osnovne škole
Pristigli radovi: 1. - 4. razred srednje škole