Mi to možemo

OŠ Sveti Križ Začretje

S obzirom da u svijetu ima velik broj ljudi s tjelesnim invaliditetom razmišljali smo kako im barem malo olakšati život. Osmislili smo nekoliko pomagala.

Dijelovi Neuron seta koji smo koristili:
• napajanje
• bluetooth modul
• prekidač
• servo motor
• senzor za određivanje vlažnosti tla
• ultrazvučni senzor
• RGB svijetlo
• zujalica

Uz dijelove Neuron seta koristili smo još i LEGO kocke kako bi kreirali zid i nosač.

Kako funkcionira naš sustav?

Prvo pomagalo je zvonce za gluhe osobe. Kod ulaznih vratiju u kuću postavimo prekidač. Pritiskom na prekidač, u kući se pali crveno led svijetlo kako bi gluha osoba, kada zasvijetli, znala da je netko ispred ulaznih vratiju.

Drugo pomagalo je prozor koji se otvara pritiskom na prekidač. On je povezan sa servo- motorom, a namijenjen je nepokretnim osobama kako bi im olakšao otvaranje prozora i prozračivanje prostora u kojem borave.

Treće pomagalo je stalak za čašu koji signalizira slijepoj osobi, prilikom točenja tekućine za piće, da je čaša puna. Tu smo koristili senzor za određivanje vlažnosti tla i zujalicu.

Posljednje, četvrto pomagalo, slijepa osoba stavlja oko vrata koje joj signalizira kada se osoba nalazi na udaljenosti manjoj od jedan metar od nekog većeg predmeta. Ovo pomagalo smo realizirali koristeći ultrazvučni senzor i zujalicu.

Fotogalerija stvaranja projekta
Fotogalerija učenika
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Damjan Zagorec

Učenici:

Marcel Ferenčak, Nikola Gajšak, Bruna Zagorec