Text2Speech

Druga gimnazija Varaždin

Projekt je usmjeren prema zvučnoj prezentaciji podataka dobivenih sa senzora spojenih na jedan ili više Arduino uređaja. Ideja projekta je pomoći osobama sa oštećenjem vida k u primanju podataka koji su tipično vizualnog tipa. Očitavanje senzorskih podataka obično se odnosi na njihovo čitanje s ekrana te je za osobe s oštećenjem vida korisno pretvaranje tekstualnih podataka u zvučni zapis.
Za pretvaranje tekstualnih podataka u zvučni zapis korišten je Python gTTS modul razvijen od strane tvrtke Google. Kako se radi o složenom Python modulu neophodno je u sustav uključiti uređaj koji može izvršavati Python program. Zbog toga je u projektu uz nekoliko Arduino mikrokontrolera uključeno i Raspberry PI 5 mikroračunalo.
Raspberry PI 5 služi kao središnja komponenta sustava koja uz izvođenje odgovarajućeg Python programa služi kao MQTT broker. MQTT protokol u sustavu se koristi za asinkronu razmjenu podataka. Arduino mikrokontroleri u svom kodu imaju ugrađenu komponentu MQTT publishera, dok je na Raspberry PI 5 pokrenut program koji u zasebnoj paralelnoj dretvi izvodi program koji služi kao MQTT subscriber. Kad subscriber primi poruku pohranjuje primljene vrijednosti u lokalno pohranjene varijable čije se vrijednosti publiciraju krajnjem korisniku pretvaranjem u zvučni zapis. Dodatna opcija bila bi ugradnja tipkala na temelju kojih se omogućuje korištenje osobama s većim oštećenjem vida koje ne mogu koristiti grafičko sučelje programa.

Fotogalerija stvaranja projekta
Fotogalerija učenika
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Davorin Grabar

Učenici:

Fran Mičuda, Tomislav Cikač, Drago Njegovec, Borna Slunjski