Pametni štap za slijepe

Dom učenika Vukovar

Radi se o pametnom štapu za slijepe i slabovidne osobe koji ima tri stupnja vibrirajućih signala, ovisno o blizini prepreke. Prvi, najslabiji signal se aktivira na udaljenosti od 50cm, drugi između 10 i 49, a najjači signal se aktivira na udaljenosti manjoj od 10cm. Na taj način, slijepa osoba može procijeniti udaljenost prepreke kako bi se što lakše prilagodila situaciji.

Fotogalerija stvaranja projekta
Fotogalerija učenika
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Darko Jelenić

Učenici:

Lovren Vučko, Luka Basran-Haban