Detektor pada

Krik Krapina

Polaznici smo trećeg razreda Srednje škole Krapina smjera Tehničar za mehatroniku. Odlučili smo sudjelovati u projektu Generacije NOW 2023./24. Za temu projekta dobili smo Pametna rješenja za svijet bez prepreka. Mi smo kreirali projekt koji bi pomagao starijim osobama koje se otežano kreću i postoji mogućnost od njihovog pada. Detektor pada je dizajniran za automatsko prepoznavanje i signaliziranje pada te se koristi kod starijih osoba i osoba koji boluju od epilepsije kako bi obavijestili ljude u okolini da se nešto događa (da je osoba pala).

Detektor pada je inovativni uređaj dizajniran za automatsko prepoznavanje i signaliziranje pada. Ovaj uređaj koristi akcelerometar za precizno mjerenje položaja(koordinata) tijekom kretanja. Kada akcelerometar registrira znakove pada, aktivira se pasivni zvučnik i dioda kako bi upozorili korisnika ili osobe koje se nalaze u neposrednoj blizini. Sve komponente su povezane i upravljane pomoću Arduino pločice MKR1000.
Sastavni dijelovi ovog uređaja su: Arduino pločica MKR1000 akcelerometar, pasivni zvučnik i dioda. Arduino pločica MKR1000 koristi se za upravljanje svim funkcijama detektora pada. Ona prima signale s akcelerometra i aktivira pasivni zvučnik i diodu prema potrebi(pad osobe). Pasivni zvučnik koristi se za davanje zvučnog signala kada se detektira pad ili kada se osoba ne miče sa mjesta. On daje osobama u blizini znak o padu neke osobe koja koristi detektor pada. Akcelerometar se koristi za mjerenje položaja odnosno koordinata u tri dimenzije(x, y i z). Detektira promjene visina osobe na kojem je postavljen, što omogućuje registraciju pada ili naglih pokreta.
KAKO FUNKCIONIRA OVAJ UREĐAJ?
Kada akcelerometar registrira pad, mikrokontroler aktivira pasivni zvučnik koji emitira zvučni signal, istovremeno aktivira diodu koja svijetli kao vizualni indikator. Tako će osobe u blizini biti obavještene o padu neke osobe da joj mogu doći u pomoć.

Fotogalerija stvaranja projekta
Fotogalerija učenika
Dodatne fotografije
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Goran Dolovčak

Učenici:

Marko Komar , Juraj Kozina , Dominik Plahutar , Filip Vlahović