Senzorska lampa

Elektrotehnička i Ekonomska Škola, Nova Gradiška

Na temu izrada projekta pomoću arduino komponenata što bi
moglo pomoći ljudima s različitim poteškoćama, odlučili smo
napraviti lampu koja koristi PRI senzor koji očitava pokrete te
nakon prvog pokreta upali žarulju, a nakon drugog gasi. Ovaj
rad bi mogao pomoći osobama koje imaju motoričke poteškoće
te imaju problema s paljenjem svijetla preko okidača. Na ovaj
način oni mogu proći rukom ili nogom iznad PIR senzora i ta
žarulja će se upaliti.
Za izradu ovog projekta koristili smo:
– Arduino Uno pločicu
– PIR senzor
– 5V relej
– AC žarulju
– Držač za žarulju
– Vodiče
– Vruće ljepilo
– 3D printer
Kod ovog projekta funkcionira na način da ako je vrijednost
prethodno stanje 0 i ako PIR senzor uočava aktivnost lampa će
se upaliti i vrijednost prethodno stanje će biti stavljena na 1, a
kada je prethodno stanje 1 i PIR senzor uoči aktivnost lampa će
se ugasiti i prethodno stanje će biti stavljeno na 0, također
postoji delay koji služi kako osoba ne bih slučaju istim pokretom
ugasila i upalila žarulju

Fotogalerija stvaranja projekta
Fotogalerija učenika
Videoprezentacija projekta

Dodatni materijali
Programski kodovi

Autori projekta
Mentor:

Danijel Andrlik

Učenici:

Mateo Artić, Filip Dokuzović, Dominik Miliković