Neuron aplikacija: blokovi iz kategorije Time

Nakon instalacije Neuron aplikacije na mobilni uređaj ili tablet, povežite bluetooth ili Wi-Fi modul iz Neuron seta s vašim uređajem. Kad module koristite u online načinu rada, programiranjem u Neuron aplikaciji, nema pravila spajanja modula jedan na drugi kao u offline načinu rada.

Kategorija Time sadrži blokove kojima se u programu mogu regulirati početak, trajanje i ponavljanje neke radnje u određenim vremenskim jedinicama.

Blok za vremensku odgodu

Objašnjenje

Ovaj blok omogućuje da se neka radnja (dio programa) počne izvršavati nakon određenog vremena. Ovaj blok će uzeti ulaznu vrijednost i proslijediti ga na izlazni blok nakon određenog vremena.

Primjer

Pritiskom na gumb, DC motor će se okretati u jednom smjeru, a nakon dvije sekunde će se okretati u suprotnome smjeru.

Aktiviranjem prekidača nakon 2 sekunde RGB dioda će zasvijetliti žutom bojom. Kad se prekidač deaktivira, dioda će se nakon 2 sekunde isključiti.

Blok za trajanje radnje

Objašnjenje

Blok Hold zadržava ulaznu vrijednost nepromijenjenu određen vremenski period.

Može ga se koristiti na 3 različita načina:

1) Zadržava vrijednost ulaznog modula dok se ne dogodi promjena na njemu.

2) Zadržava vrijednost ulaznog modula određen vremenski period. Unesite vrijeme (u sekundama) koliko dugo da se zadržava ulazna vrijednost. U tom periodu ignoriraju se nove ulazne vrijednosti.

3) Omogućuje da se ulazna vrijednost postepeno mijenja za određenu vrijednost koju unesete u ovom prozoru.

Primjer

1) Zadržava vrijednost ulaznog modula dok se ne dogodi promjena na njemu.

Blok Hold omogućuje da RGB svjetleća dioda svijetli bojom prekidača koji se prvi aktivira i bez da je strujni krug zatvoren. Kad se aktivira drugi prekidač mijenja se boja kojom dioda svijetli.

2) Zadržava vrijednost ulaznog modula određen vremenski period.

U trenutku kad svjetlosni senzor detektira svjetlo, svjetleća dioda će zasvijetliti na 3 sekunde. Ako se razina svjetla u tom periodu smanji, program će to zanemariti. Nakon 3 sekunde program će provjeriti stanje svijetla. Ako uvjet nije zadovoljen (razina svjetla je manja od 30), svjetleća dioda će se isključiti. Ako je uvjet i dalje zadovoljen, svjetleća dioda će nastaviti svijetliti.

3) Omogućuje da se ulazna vrijednost postepeno mijenja za određenu vrijednost.

Na početku kada tipkalo nije pritisnuto, RGB dioda svijetli zelenom bojom (intenzitetom 100). Kad se tipkalo pritisne, dioda će početi postepeno mijenjati boju od zelene prema crvenoj (namješteno je da se u oba slučaja mijenja za 25). Kad se tipkalo otpusti ponovno se postepeno boja vraća u zelenu. Ovisno o tome koji broj se unese u Hold blok u ovom načinu rada, promjena će se događati brže ili sporije.

Prosječna vrijednost

Objašnjenje

Ovaj blok izračunava prosjek ulaznih vrijednosti u određenim vremenskim jedinicama. Možete sami odrediti vrijeme uzorkovanja (praćenja ulaznih vrijednosti). Što je to vrijeme kraće, to je izlazna vrijednost koju ovaj blok računa osjetljiviji na promjene ulaznih vrijednosti.

Primjer

U ovom primjeru svjetleća traka svijetli ako žiroskop izmjeri promjenu položaja po osi Y, prosječno veću od 0.5. Pritiskom na Gyro Sensor u aplikaciji, otvaraja se prozor u kojem možete odabrati način čitanja vrijednosti. Odaberite Acceleration, Y kako biste pratili promjenu položaja po Y osi.

Danas

Objašnjenje

Ovaj blok kao izlaznu vrijednost daje današnji datum (dan, mjesec, dan u tjednu). Može se koristiti za aktiviranje nekog izlaznog modula na točno određen dan u odnosu na današnji datum.

Primjer

Ovim primjerom je pokazano da će se na dan 25. siječanj reproducirati određeni zvučni efekt.

Sad

Objašnjenje

Ovaj blok kao izlaznu vrijednost daje trenutno vrijeme (sati, minute i sekunde). Može se koristiti za aktiviranje nekog izlaznog modula na točno određeno vrijeme u danu.

Primjer

Zujalica će se aktivirati točno u 17:30 i zujat će jednu minutu (dok se ne promijeni 30 u 31).

Interval

Objašnjenje

Ovim blokom definira se izvršavanje radnji jedna za drugom u određenom trajanju.

Može se namjestiti da se te radnje (i njihovo trajanje) neprestano ponavljaju (ako postavite na Repeat) ili da se izvrše jedna za drugom samo jednom (isključite Repeat).

Primjer

U ovom primjeru kad se aktivira prekidač, svjetleća dioda svijetli najprije 10 sekundi crveno, a zatim 5 sekundi tirkizno.

Ponavljanje radnje

Objašnjenje

Ovim blokom definira se ponavljanje izvršavanja neke radnje u određenom trajanju.

Pritisnite na Repeat blok i upišite vrijeme ponavljanja radnje (u sekundama).

Primjer

Zujalica će jednu sekundu biti uključena pa na sekundu isključena i tako sve dok je slider postavljen na ON.