Povezivanje Wi-Fi

Kreativne elektroničke projekte s modulima iz Neuron seta možete učiniti posve jedinstvenima ako programirate njihov rad. To je moguće uz aplikaciju Neuron koja je posebno dizajnirana za programiranje Neuron modula.

Radi se o specifičnoj vrsti grafičkog programiranja u kojem se moduli i naredbe povezuju linijama i granaju u funkcionalni program.

Aplikaciju možete instalirati na tablet ili mobilni uređaj. Detaljnije informacije o aplikaciji možete pronaći ovdje.

Upute za Wi-Fi povezivanje

Spojite Wi-Fi modul i modul za napajanje ili ga povežite USB kablom u izvor napajanja.

Napomena: Wi-Fi modul se nalazi samo u Neuron 1.0 setu.

U aplikaciji nakon odabira novog projekta, pritisnite na Wi-Fi connection.

Prethodno spojite Wi-fi modul i napajanje.

U aplikaciji će se otvoriti prozor u kojem vas pita, treperi li indikator na Wi-Fi modulu. Potvrdite da treperi (The Blue Light is blinking).

Sljedeći korak vas traži da odete u Wi-Fi postavke svog uređaja.

Odaberite Go to Settings.

Na svom uređaju odaberite neuron mrežu i unesite lozinku (makeblock).

Aplikacija će se nakon toga povezati preko Wi-Fi modula.

Pritisnite na Confirm, spojite module koje želite programirati i izradite svoj program.