Instalacija Neuron aplikacije

Kreativne elektroničke projekte s modulima iz Neuron seta možete učiniti posve jedinstvenima ako programirate njihov rad. To je moguće uz aplikaciju Neuron koja je posebno dizajnirana za programiranje Neuron modula.

Radi se o specifičnoj vrsti grafičkog programiranja u kojem se moduli i naredbe povezuju linijama i granaju u funkcionalni program.

Aplikaciju možete instalirati na tablet ili mobilni uređaj. Detaljnije informacije o aplikaciji možete pronaći ovdje.

Preuzimanje i instalacija aplikacije

Aplikaciju možete preuzeti preko App Storea ili Google Playa.

Aplikacija radi na sustavu IOS 9.0 (i novijima) i sustavu Android 4.4 (i novijima).

U tražilicu Google Playa (ili App Storea) upišite naziv neuron. Otvorit će se popis svih aplikacija koje u svom nazivu imaju tu riječ. S popisa odaberite odgovarajuću aplikaciju.

Pritisnite na Instaliraj. Nakon što se aplikacija preuzme, pritisnite na Otvori.

Kad otvorite aplikaciju, moći ćete izabrati opciju Guide ili opciju Code.

U opciji Guide nalaze se gotovi primjeri projekata koje možete sami izraditi prateći korake u uputi. Odaberite Code.

Otvorite novi projekt opcijom NEW PROJECT.

Opcijom EDIT možete brisati projekte.

Pritiskom na Untitled u svakom projektu, moguće je promijeniti naziv projekta.

U sljedećem koraku vas traži da odaberete način na koji ćete se povezati s Neuron aplikacijom.

Ovisno na koji način se povezujete proučite lekciju Povezivanje Bluetooth ili Povezivanje Wi-Fi.