Neuron aplikacija: blokovi iz kategorije Advanced

Nakon instalacije Neuron aplikacije na mobilni uređaj ili tablet, povežite bluetooth ili Wi-Fi modul iz Neuron seta s vašim uređajem. Kad module koristite u online načinu rada, programiranjem u Neuron aplikaciji, nema pravila spajanja modula jedan na drugi kao u offline načinu rada.

Kategorija Advanced sadrži dodatne, naprednije blokove pomoću kojih se može upravljati ulaznim vrijednostima poput slučajnog odabira, skaliranja, filtriranja te matematičkih operacija.

Random

Objašnjenje

Random blok generira slučajno odabranu vrijednost u zadanom rasponu.

Pritiskom na Random blok možete upisati raspon unutar kojeg će se generirati slučajan broj.

Primjer

Ovaj primjer sadrži 3 Random bloka i oni se izvršavaju istovremeno pritiskom na virtualni gumb. Svaki put kad se gumb pritisne generiraju se tri slučajno odabrane vrijednosti. One se dalje postavljaju kao RGB vrijednosti svjetla kojim svijetli dioda.

Skaliranje vrijednosti

Objašnjenje

Ovaj blok linearno preslikava brojeve iz jednog raspona u drugi. Koristan je u slučajevima gdje je raspon vrijednosti ulaznog modula (primjerice od 0 do 100) različit od raspona vrijednosti izlaznog modula (primjerice od 0 do 255).

Upišite najprije raspon koji želite mapirati, a zatim raspon na koji želite da se on preslika.

Primjer

U ovom primjeru se povezuju temperaturni senzor i servo motor. Blokom za skaliranje regulira se položaj servo motora od 0 do 70 prema izmjerenoj vrijednosti temperature od 0 do 50 stupnjeva.

Filter

Objašnjenje

Filter blok propušta izlaznu vrijednost samo ako je ulazna u zadanom rasponu. Ako je ulazna vrijednost van zadanog raspona, izlazna vrijednost je N (no).

U prozoru za određivanje raspona unesite željene vrijednosti.

Primjer

Tri Filter bloka su korištena u ovom primjeru te su u njima određena 3 različita raspona temperature. Ovisno o tome kolika je izmjerena temperatura, uključuje se svjetlo određene boje. Ako je temperature između 0 i 20 stupnjeva, uključuje se zelena. Ako je između 20 i 30 stupnjeva,  žuta, a između 30 i 40 uključuje se crvena. U ovom primjeru vidi se da je izmjerena temperatura 31.2 stupnja, stoga svjetleća dioda svijetli žutom bojom.

Funkcija

Objašnjenje

Ovaj blok uzima ulaznu vrijednost i provlači je kroz određenu matematičku funkciju. Izlazna vrijednost tog bloka je rezultat matematičke operacije nad ulaznom vrijednošću.

U konfiguracijskom prozoru odaberite željenu funkciju.

Primjer

Funkcija Round zaokružuje broj s jednom decimalom u cijeli broj.

Napredno računanje

Objašnjenje

Ovaj blok vrši matematičku operaciju (zbrajanje, oduzimanje, množenje, dijeljenje) nad dvije ulazne vrijednosti.

U konfiguracijskom prozoru birate matematičku operaciju.

Primjer

Ulazne vrijednosti potenciometra i temperaturnog senzora se zbrajaju i prikazuju na displeju.

Napredno uspoređivanje

Objašnjenje

Uspoređuje veličine dviju ulaznih vrijednosti.

Primjer

Ako je vrijednost položaja potenciometra veća od vrijednosti koju očitava svjetlosni senzor, uključuje se svjetleća dioda.

Valve

Objašnjenje

Gornji ulaz uzima Y/N, donji ulaz uzima vrijednost.  Ako je zadani uvjet (spojen na gornji ulaz) istinit (Y kao yes), valve blok koristi vrijednost ulaznog modula (spojenog na donji ulaz) kao svoju izlaznu vrijednost.

Primjer

Na displeju se ispisuje vrijednost temperature kad se pritisne tipkalo.