SOLARNO NAVODNJAVANJE

Srednja škola Donji Miholjac, Donji Miholjac

Projekt se sastoji od jedne Arduino UNO ploče, jedne pumpe za vodu, jednog senzora vlage u tlu i jednog relejnog modula. Senzor vlage u tlu moramo umetnuti duboko u tlo, a pumpa za vodu mora biti spojena na neki spremnik za vodu ili dovod vode. Vodena pumpa je spojena na Arduino ploču uz pomoć relejnog modula. Arduino će izmjeriti vlažnost tla pomoću senzora vlažnosti tla kako bi otkrio je li tlo suho ili ne. Ako je tlo suho tada će Arduino uključiti relejni modul koji će uključiti vodenu pumpu. Vodena pumpa ostat će uključena dok razina vlage u tlu ne dosegne određenu razinu. Nakon toga, pumpa će se isključiti.
Senzor vlage dolazi s elektroničkim modulom koji povezuje sondu s Arduinom. Modul ima visokoprecizni komparator LM393 koji pretvara analogni signal u digitalni izlaz koji se dovodi do mikrokontrolera. Na kraju je spojen relejni modul. Sljedeći korak je spojiti uzemljenje pumpe na uzemljenje Arduina i na kraju spojiti malo crijevo na pumpu za vodu. Solarne ćelije spojene su na ulaz punjača litijske baterije, čiji je izlaz spojen na litij bateriju. Pojačivač napona od 5 V također je spojen na bateriju i koristi se za pretvaranje iz 3,7 V DC u 5 V. Istosmjerni električni motor se koristi za usmjeravanje solarnih panela. Za kontrolu solarne ploče i praćenja položaja Sunca koriste se dva fotootpornika, spojena sa dva otpornika 10K i niskonaponskim pojačalom.

Fotogalerija stvaranja projekta
Fotogalerija učenika
Dodatne fotografije
Videoprezentacija projekta

Dodatni materijali
Autori projekta
Mentor:

Drago Grgić

Učenici:

Melisa Čočaj, Dora Jantoš, Jakov Šokec i Mihael Jurešić