SLOW WIND ARENA

SREDNJA ŠKOLA ZLATAR

Ideja projekta je da pomoću upravljanog elektromagneta pomičemo predmet(cvijet, pero,…) velikom brzinom/frekvencijom i s visokom preciznošću kako bi izgledalo da se predmet tj. cvijet usporeno pomiče.

Srce ovog projekta je elektromagnet upravljan Arduino MRK1000 mikrokontrolerom.
Arduino MKR1000 upravlja intenzitetom svjetla LED trake i frekvencijom titranja elektromagneta pomoću PWM-a(Pulse Width Modulation). Brzina/frenkvencija elektromagneta i svjetlina LED trake se kontrolira pomoću potenciometara.
Elektromagnet titra predmet koji je pričvršćen na njega na određenoj frekvenciji, a LED traka svijetli na promjenjivom intenzitetu svjetla , te tako zajedno ostvaruju efekt kao da se predmet sporo i graciozno miče pod utjecajem blagog vjetra. Za upravljanje elektromagneta i LED trake koristimo MOSFET-e.
Kućište cijelog sklopa je modelirano u programu FUSION 360 u obliku rimske arene, poput one naše arene u Puli, jer su se u takvim objektima tj. arenama nekad u povijesti održavale predstave i događaji za veliki broj ljudi, a i danas imamo arene koje imaju slične namjene, pa tako i ova naša, s „događanjem“ u njoj.
Cijeli rad je estetski prigodan za svaki prostor, dodajući mu jedan mali umjetnički „touch“ i poseban efekt jako ugodan svakom znatiželjnom oku.

Fotogalerija stvaranja projekta
Videoprezentacija projekta

Dodatni materijali
Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Vladimir Klapač

Učenici:

Lukas Pavlović, Nikola Glavač, David Janžek, Dario Turčec