Simulacija sudara automobila

OŠ Kuna

Određivanje deceleracije pri simulaciji sudara automobila.

Video snimka
Priprema opreme

Proučiti koordinatne osi Micro:bita i provjeriti da je program prebačen na micro:bit.

Napraviti automobil (automobile) od kartona i stiropora. Micro:bit dobro zaštiti od udarca i ispadanja prilikom sudara, ali omogućiti lako očitavanje podataka.

Simulirati sudar automobila i zida. Očitati akceleraciju i deceleraciju s micro:bita.

Zapisati očitane podatke u Excel tablicu.

Sa danim podacima izvesti nekoliko pokusa (ovisno o znanju učenika).
Pokus 1. Učenik iz podataka treba otkriti kakav je bio sudar.
Pokus 2. Zadati učeniku da napravi sudar tako da najveća deceleracija bude po x osi.
Pokus 3. Napraviti sudar dva automobila (jedan stoji jedan ne).

Pokus 4. Izračunati silu koliko bi čovjek imao pri podacima iz simuliranog sudara. Koristi se sljedeća formula F=ma gdje je m masa, a akceleracija (deceleracija).

Pokus 5. Koristeći autić na daljinsko upravljanje i Micro:bit (obloženo stiroporom tako da se ne uništi) odrediti pri kojim deceleracijama figurica na vozačkom sjedalu ispada iz autića. (Pri deceleraciji od 5g u našem slučaju)
Pokus 6. Koristeći aplikaciju Accelerometer Meter (keuwlsoft) učenici iz podataka mogu iščitati podatke tijekom putovanja od kuće do škole. Iz podataka se može odrediti približni položaj osobe u danom vremenu.

Programiranje

Budući da ćemo mjeriti deceleraciju prilikom simulacije sudara automobila trebamo omogućiti Micro:bitu veći raspon mjerenja.

Odabrali smo najveći raspon mjerenja koji je dostupan Micro:bitu, a to je 8g. 1g je iznos Zemljine gravitacije i približno iznosi 9.8 m/s^2. Micro:bit prikazuje iznose akceleracije (deceleracije) mili-g (1/1000 g) i zanemaruje sve vrijednosti koje prelaze raspon mjerenja.

Mjerimo iznose u tri koordinatne osi. Prvo ćemo odrediti dvije varijable x+ i x- (možemo varijable nazvati x1 i x2) koje određuju najveću akceleraciju po pozitivnoj i negativnoj orijentaciji osi x. Te vrijednosti ćemo postaviti na vrijednost 0 pri pokretanju Micro:bita.

Postavit ćemo u Forever naredbu logičke naredbe If i Else if koje će određivati jesu li ispunjeni dani uvjeti: imamo li veću vrijednost pri pozitivnoj orijentaciji od x+ i imamo li veću vrijednost pri negativnoj orijentaciji od x-.

Ukoliko imamo veću vrijednost po pozitivnoj orijentaciji osi x od varijable x+, onda postavljamo tu danu vrijednost kao novu vrijednost varijable x+. Analogno, ako imamo veću vrijednost po negativnoj orijentaciji osi x od varijable x-, onda postavljamo tu danu vrijednost kao novu vrijednost varijable x-.

Vrijednosti varijable x+ i x- prikazujemo pri pritisku tipke A.

Analogno osi x određujemo varijable za os y. To su varijable y+ i y-.

Pratimo 2.,3.,4. i 5. korak, ali samo za os y (gdje piše x zamijenimo sa y).

Prikaz vrijednosti varijable y+ i y- se pokazuje pri pritisku tipke B.

Analogno prethodnom koraku napravimo za os z. Samo odredimo da se vrijednosti varijable z+ i z- prikažu pri zajedničkom pritisku tipki A i B.

Završni dio

Link na preuzimanje programa za micro:bit je ovdje.

Autori

Projekt su izradili Nikolas Agatić, Nikola Bogoević i Roko Hilić uz mentorstvo Srećka Jančikića iz OŠ Kuna.

 

Projekt je prijavljen na temu: Fizikalni pokusi uz micro:bit (dobna skupina: 6. – 8. razred OŠ).