Siguran prijevoz tereta

Centar tehničke kulture Rijeka

Micro:bit koji mjeri nagib (rotaciju) u stupnjevima iscrtava graf nagiba i smajlić (sretni ili tužni) ovisno o nagibu (+/-10°). Uz to mjeri i ispisuje ubrzanje po x osi.

Mjerenje započinjemo restiranjem ili paljenjem microbita. Tipka A prikazuje srednju i maksimalnu brzinu, tipka B vrijeme proteklo od paljenja microbita, tipke A+B prijeđeni put bicikla. Pomoću ovog projekta učenici lako mogu razumijeti razliku između maksimalne trenutne i srednje brzine. Učenici često ne uviđaju primjenjivost znanja fizike izvan učionice posebice kada se radi o gibanju, tako da je značajno izučavanje pojava iz realnog svijeta. Eksperiment se može izvesti kao projektna nastava, a njena prednost jest u tome što vrijeme izrade ne mora biti ograničeno, osim nastavnikovom voljom. Projektna nastava traži više vremena od frontalne i predavačke nastave, ali pobuđuje zainteresiranost i motiviranost kod učenika.
Pribor za izvođenje pokusa: microbit, bicikli, aluminijska folija, izolir traka, dva vijka, karton, dva vodiča, plastične vezice i alat.

Video snimka
Priprema opreme

Potrebno je napraviti kućište za 3 micro:bit-a koji će prikazivati smajliće, graf nagiba i vrijednost ubrzanja. Uz to na micro:bit sa smajlićem spojen je i buzzer koji daje ton kada nagib prijeđe granice (+/-10°).

Vrijednost smo unijeli u već napisan program – pod varijablu „Opseg“. Prije samog mjerenja na internetu smo pogledali standarne vrijednosti za opseg kotača i potvrdili da opseg iznosi 2m.

MBot robota smo iskoristili kao prijevozno sredstvo na kojemu se nalazi kutija u kojoj je micro:bit koji mjeri podatke i šalje ih micro:bit-ovima za prikaz. Kutija i micro:bit u njoj nam služe kao teret koji se prevozi i ne smije se previše nagnuti niti ubrzati kako bi teret sigurno stigao do cilja.

Buzzer smo krokodilkama spojili na 0 i GND prvog micro:bit-a za prikaz (onaj sa smajlićem).

Programiranje

Unutar forever petlje provjeravamo rotation pitch (nagib), tj. da li se naše vozilo za prijevoz tereta naginje više od + ili – 10° te ukoliko je unutar tog nagiba šalje grupi 255 šalje 0, a inače 1. Uz to, cijelo vrijeme šalje i radio grupi 230 akceleraciju po x osi, a radio grupi 156 vrijednost rotacije pitch (nagiba).

Micro:bit koji prikazuje smajlića je u radio grupi 255. kada primi 0 prikazuje sretnog smajlića i buzzer ne ispušta nikakav zvuk, a ako primi 1 prikazuje nesretnog smajlića i uključuje se buzzer.

Pritiskom na tipku B prikazat će nam se vrijeme u minutama ako je veće od 60 sekundi. Da bismo dobili minute i sekunde potrebno je ukupno vrijeme u sekundama oduzeti s vremenom u minutama (program zaokružuje brojeve kod dijeljenja).

Ovaj micro:bit je u radio grupi 156 i prima apsolutnu vrijednost nagiba (rotation pitch) te LED-icama ispisuje graf nagiba. Što više LED-ica svijetli to je nagib veći.

Ovaj, posljednji micro:bit za prikaz, je u radio grupi 230. Kada od micro:bit-a za mjerenje primi vrijednost ubrazanja (akceleracije) prikazuje taj broj.

Završni dio

Link na preuzimanje programa za 1. micro:bit je ovdje.

 

Link na preuzimanje programa za 2. micro:bit je ovdje.

 

Link na preuzimanje programa za 3. micro:bit je ovdje.

 

Link na preuzimanje programa za 4. micro:bit je ovdje.

Autori

Projekt su izradili Leonard Žagar i Adrian Bićanić uz mentorstvo Ivane Žužić iz Centra tehničke kulture Rijeka.

 

Projekt je prijavljen na temu: Mjerenje veličina u prirodi (dobna skupina: 1.- 5. razred OŠ).