Pametna kuća – automatska svjetla

Centar tehničke kulture Rijeka

Mini kuća koja bi mogla velikim dijelom pomoći u sprječavanju globalnog zatopljenja pametnom regulacijom svjetla te štednjom električne energije ukoliko svjetla nisu potrebna.

Video snimka
Priprema opreme

Potrebno je napraviti 3D model kuće ili jednostavno preuzeti model kojeg smo mi izmodelirali. Sastoji se od tri sobe (jedne velike i dvije male) te ju isprintati na 3D printeru. Ukoliko nemate 3D printer možete napraviti model od drveta.

Također, kako bi postaviti naša LED svjetla na kuću, morate posebno dizajnirati krov ili preuzeti naš 3D model te ga isprintati na 3D printeru. Krov sadrži mjesta za 6 LED lampica pri čemu će u svakoj sobi biti po dvije.

Kada ste sve isprintali i složiti, stavite LED lampice u mjesta na krovu te je potrebno + LED lampice spojiti na pinove 0, 1, 2, 8, 12 i 16 pri čemu su 0 i 1 za prvu sobu, 2 i 8 za drugu te 12 i 16 za treću. Sve – krajeve je potrebno spojiti na uzemljenje ili GND.

 

Ukoliko želite montirati micro:bit na kuću, potrebno je izbušiti dvije rupe na krovu te koristiti dio za montažu iz Inventor’s kit-a. Ne zaboravite, micro:bit mora biti postavljen tako da ima izvor svjetlosti kako bi mogli što više energije uštediti!

Programiranje

Za početak, moramo postaviti nekoliko varijabli:
Maksimalnu svjetlost smo postavili na 40 jer smo smatrali da je to najniža količina svjetlosti za normalno obavljanje svakodnevnih poslova. Podesite ju tako da odgovara vašoj razini svjetlosti.
Maksimalni odabir je varijabla koju smo koristili u stvaranju izbornika (prikazan kasnije).
Postavili smo početnu razinu svjetlost na 50 kako ne bi bilo problema u kasnijem pisanju koda pri provjeri razine svjetlosti.
Radio grupu koju smo postavili na 136 smo koristili kako bismo povezali micro:bit-ove i slali podatke s jednog na drugi.

Sljedeći dio koda smo koristili za postavljanje izgleda izbornika koji ćemo koristiti za upravljanje svjetlosti u cijeloj kući.
Imamo 3 razine (odabir prostorije, svjetla: prvo, drugo ili sva, te želimo li ih uključiti ili isključiti). Na svakoj razini imamo nekoliko odabira (1. Razina – 3, 2. Razina – 3 I 3. Razina – 2).
Korištenje izbornika je omogućeno samo ako je razina svjetlosti koju prima micro:bit na krovu manja od postavljene maksimalne svjetlosti s početka.

Ovaj dio koristimo kako bi omogućili „skrolanje“ kroz izbornik. Ako je pritisnuta tipka A i ako je „omogućena“ promjena svjetla tada smanjujemo odabir za 1 i ako je taj odabir dosegao -1 tada vraćamo korisnika na zadnji dio izbornika i tako smo omogućili kružno „skrolanje“.

Kada se pritisnu tipke A i B zajedno i ako je svjetlost dovoljno slaba, micro:bit zapamti taj odabir, te vas odvede na sljedeću razinu tako da poveća varijablu razina za 1. Na taj način će izbornik iz koraka 2 znati da je vrijeme za prikaz druge razine. Kada pređemo sve razine, ovaj micro:bit pošalje vaše odabire glavnom i vrati vas na početak.

Ovaj dio smo koristili samo kako bismo postavili nekoliko varijabli na glavnom micro:bitu.

Ukoliko glavni micro:bit (desno) izmjeri da je razina svjetlosti veća od maksimalne svjetlosti, drugom micro:bitu (lijevo) šalje string “zabrani” I gasi sva svjetla u kuci, a ako izmjeri da je razina svjetlosti manja od maksimalne svjetlosti šalje string „dopusti“.

Ukoliko drugi micro:bit primi string “zabrani” neće dopustiti “skrolanje” kroz izbornik, a ako primi string “dopusti”, “skrolanje” kroz izbornik je dozvoljeno. To je postignuto tako da u varijabli svjetlost stavljamo.

Ovim If naredbama smo obrađivali informacije primljene od drugog Micro:bita I time palili I gasili svjetla. Ukoliko smo dobili u varijabli soba 0, u varijabli svjetla 0 i u akciji 1 tada ćemo u glavnoj sobi na pin 0 postaviti maksimalnu vrijednost kako bi tu lampicu upalili. To smo napravili za svaku sobu i odabir zasebno.

Završni dio

Link na preuzimanje programa za 1. micro:bit je ovdje.

 

Link na preuzimanje programa za 2. micro:bit je ovdje.

Autori

Projekt su izradili Dorian Bariša i Jan Celin uz mentorstvo Dine Ilića iz Centra tehničke kulture Rijeka.

 

Projekt je prijavljen na temu: Borba protiv globalnog zatopljenja uz micro:bit (dobna skupina: 6. – 8. razred OŠ).