Na Teslinoj viziji bežičnog – No wires, no problem

Gimnazija Vukovar

Predmet završnog rada je izrada visoko inteligentnih robotskih auta na daljinsko upravljanje koristeći opremu iz projekta, materijal koji smo kupili financijskim sredstvima iz projekta te dijelove koje smo sami izradili. Završni rad nazvali smo Na Teslinoj viziji bežičnog – No wires, no problem, jer 2021. godina proglašena je godinom bežičnog upravljanja i povezivanja te smo na temelju toga stvorili vozila temeljena na Teslinoj razradi uređaja za bežični prijenos signala kojim je genij za budućnost postavio temelje današnjih radio i mobilnih komunikacija te otvorio put razvoju potpuno novih grana elektrotehnike, automatike, daljinskog upravljanja. Projektni zadatak uključuje izradu modela potpuno funkcionalnih visoko inteligentnih robotskih sa svim pripadajućim sadržajima i programskim rješenjima kako smo zamislili. Poticanje djece od najmlađih dana na ciljane aktivnosti ima velik utjecaj na daljnji razvoj njihovih vještina i interesa. Upravo tako, sklapanje i programiranje visoko inteligentnih robotskih vozila postaje prediktor razvoja spacijalnih sposobnosti važnih za razumijevanje matematičkih i inženjerskih koncepata koji u kombinaciji s Arduino tehnologijom čine dobitnu kombinaciju. Uređaje kao takve, mogu koristiti djeca s teškoćama u razvoju što ih čini ravnopravnim i aktivnim sudionicima odgojno-obrazovnog procesa koji poštuje njihove potrebe, mogućnosti i sposobnosti. Realizacija završnog rada podijeljena je u tri koraka u periodu od veljače do svibnja 2021.

Fotogalerija stvaranja završnog rada
Videoprezentacija završnog rada

Dodatni materijali
Autori završnog rada
Mentor:

Sanja Pavlović Šijanović, Davor Šijanović

Učenici:

Ema Stankoski Hrgović, Lara Šijanović