Monitor kvalitete zraka

Strukovna škola Đurđevac, Đurđevac

Sklop se sastoji od mikrokontrolera MKR 1000 , senzora MQ135 koji se koristi za otkrivanje ili mjerenje ili praćenje plinova poput amonijaka, benzena, sumpora, ugljičnog dioksida, dima i drugih štetnih plinova naziva se senzor plina kvalitete zraka.
Rezultat koji očitava senzor se prikazuje o obliku tekstualne poruke na OLED ekranu.

Fotogalerija stvaranja projekta
Fotogalerija učenika
Videoprezentacija projekta

Dodatni materijali
Programski kodovi
Autori projekta

Mentor:

Željko Brček i Ivanka Brček

Učenici:

Sven Šestak, Alan Špoljarić