Micro:bitni uvjeti klijanja

OŠ Meje

Koristeći micro:bit i senzore, izmjeriti vrijednosti temperature i vlažnosti kao dva važna elementa uvjeta klijanja.

Prije izrade završnog projekta učenici i mentori su se podijelili u dva projektna tima.

Video snimka
Priprema opreme

Kalibracija senzora temperature. Učenici su uspoređivanjem vrijednosti termometra i senzora micro:bita došli do zaključka kako micro:bit pokazuje vrijednost temperature za 2 stupnja više. Kasnije smo u kodiranju ispravili vrijednost oduzimajući za 2°C.

Spajanje senzora vlažnosti na micro:bit.

Kalibracija senzora vlažnosti. Učenici su mjerili analogne vrijednosti senzora, određujući krajnje vrijednosti za senzor na suhom (0%) i senzor uronjen u čašu vode (100% vlažnosti).

Zajednička fotografija projektnog tima 🙂

Programiranje

Kalibracija senzora temperature, projekt 1.

 

Kalibracija senzora vlažnosti, projekt 2.

 

Izrada programa Projekt 1 (mjerenje temperature) koristeći tipku A.

 

Izrada programa Projekt 2 (mjerenje vlažnosti) koristeći tipku B.

 

Izrada završnog projekta, program neprestano mjeri vrijednosti temperature i vlažnosti, te uspoređuje s zadanim idealnim vrijednostima uvjeta klijanja.

 

Testiranje korištenjem kombinacije tipki A+B. Ukoliko su oba uvjeta zadovoljena, micro:bit nam šalje sliku “smile”. Ukoliko jedan od uvjeta ili oba, nisu zadovoljena šalje “mrguda”.

 

Ako nisu uvjeti zadovoljeni i imamo “mrguda” idemo na daljnje testiranje pojedinačnih vrijednosti. Tipkom A provjeravamo temperaturu.

 

Ako nisu uvjeti zadovoljeni i imamo “mrguda” idemo na daljnje testiranje pojedinačnih vrijednosti. Tipkom B provjeravamo vlažnosti.

 

Cjeloviti prikaz koda završnog projekta.

Završni dio

Link na preuzimanje programa za 1. micro:bit je ovdje.

 

Link na preuzimanje programa za 2. micro:bit je ovdje.

 

Link na preuzimanje programa za 3. micro:bit je ovdje.

Program „micro:bitni uvjeti klijanja“ je podijeljen u tri projekta.
1. Mjerenje temperature
2. Mjerenje vlažnosti
3. Mjerenje uvjeta klijanja

Ovaj projekt je u korelaciji sa nastavnim predmetom Priroda. U petom razredu su učenici učili što je važno za klijanje sjemenki biljki: potrebni su dobri unutarnji i vanjski uvjeti.
Unutarnji uvjeti klijanja su: zdrava sjemenka, ne prestara, zrela.
Vanjski uvjeti klijanja su: voda, zrak, temperatura.

Za unutarnje uvijete klijanja smo pronašli zdrave, zrele i ne prestare sjemenke graha.
Za vanjske uvijete klijanja smo izradili naše projekte:

Opis 1. Projekta: Mjerenje temperature

Da bi sjemenka proklijala, temperatura treba biti u intervalu 20°C – 30°C.
Termometrom smo očitavali temperaturu, usporedili je sa očitanjem senzora micro:bita, kalibrirali je.
Pritiskom na tipku A micro:bit mjeri temperaturu. Ako je temperatura u odgovarajućem
intervalu neka nam micro:bit šalje ikonu znaka viđeno, a ako je manja ili veća od
vrijednosti intervala neka šalje ikonu znaka prekriženo. Za kodiranje smo koristili Java
Scrip Blocks editor. Napisani program smo testirali.

Opis 2. Projekta: Mjerenje vlažnosti

Da bi sjemenka proklijala, vlažnost treba u intervalu 50% – 80%. Senzor vlažnosti je
spojen na micro:bit. Senzorom za očitavanje vlažnosti je očitana vrijednost senzora za
potpuno suhe uvjete (0% vlažnost) i vrijednost senzora za potpuno vlažne uvjete
(100%). Očitane vrijednosti su kalibrirane.
Pritiskom na tipku B micro:bit mjeri vlažnost. Ako je vlažnost u odgovarajućem intervalu
neka nam micro:bit šalje ikonu znaka viđeno, a ako je manja ili veća od vrijednosti
intervala neka šalje ikonu znaka prekriženo. Za kodiranje smo koristili Java Scrip
Blocks editor. Napisani program smo testirali.

Opis 3. Projekta: Mjerenje uvjeta klijanja

Projekt 1 i Projekt 2, spajamo u cjelinu:
Da bi sjemenka proklijala, temperatura treba biti u intervalu 20°C – 30°C i vlažnost
treba u intervalu 50% – 80%. Mjerenje uvjeta klijanja: temperature i vlažnosti smo
objedinili u glavni program.
Pritiskom na tipke A+B micro:bit mjeri temperaturu i vlažnost.
Ako su oba uvjeta zadovoljena tj. temperatura je u intervalu 20°C – 30°C i vlažnost je
u intervalu 50% – 80% micro:bit nam šalje sliku smješka.

Ako jedan od uvjeta nije zadovoljen, micro:bit nam šalje sliku mrguda. U tom slučaju
radimo dalje provjere. Provjeravamo temperaturu pritiskom na tipku A i vlažnost na
tipku B i prema rezultatima zaključujemo koje uvjete trebamo promijeniti da bi biljka
mogla klijati.

Autori

Projekt su izradili Anja Vidačak, Anamarija Burazin, Masha Ercegović, Palmina Dorić, Bartul Smirčić, Luka Ćulav  uz mentorstvo Drage Peslaća i Mirjane Polić Kuko iz OŠ Meje.

 

Projekt je prijavljen na temu: Mjerenje veličina u prirodi (dobna skupina: 1.- 5. razred OŠ).