Lampa

OŠ Vladimira Nazora, Daruvar

deja ovog projekta je izrada unikatne lampe koja svijetli kada joj se netko približi, spoj umjetnosti tehnologije. Učenici su pomoću 3D olovke nacrtali lampu, u lampu su smjestili LED diodu i pored lampe UZV senzore, Gravity komponentu. Napisali su program za Arduino MKR1000, kada se netko približi UZV senzoru, LED dioda će svijetliti, kada se udalji od lampe, LED dioda se gasi.

Fotogalerija stvaranja projekta
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Alenka Njegovac

Učenici:

Darijan Vašatko, Sunčica Bis