Automatizirano skladište

Srednja škola Konjščina, Konjščina

Automatizirano skladište osmišljeno je kao međupredmetno nastavno pomagalo koje će se koristiti na laboratorijskim vježbama u predmetima elektrotehničke grupe: Električni strojevi, Elektromotorni pogoni, Automatsko vođenje procesa, Industrijska računala, Robotika, Električne instalacije
Skladište radi na principu sortiranja na temelju boje. Prva robotska ruka stavlja paket (kockicu) na pokretnu traku, pokretna traka se pokreće, kockica prolazi ispod senzora boje, temeljem očitavanja senzora pali se RGB LED u boji kockice, traka se zaustavlja kada senzor pokretna postavljen na kraju trake detektira kockicu. Temeljem očitanja RGB senzora druga robotska ruka stavlja kockicu u pripadnu kutiju. Kada se u kutiji sakupi pet kockica smatra se da je kutija puna. Tada se pali paletar koji punu kutiju odnosi u skladište te na njeno mjesto postavlja praznu kutiju. Proces se zatim ponavlja ispočetka.

Fotogalerija stvaranja projekta
Videoprezentacija završnog rada

Dodatni materijali
Programski kodovi
Autori završnog rada

Mentor:

Dalibor Smetiško, Mario Varga, Igor Ciglar

Učenici:

Kruno Habljak, Danijel Jakuš, Nikola Sambol, Karlo Skozrit, Franjo Kranjec, Dorijan Habuš, Lovro Pozaić, Karlo Sviben, Dario Labaš