Automatizirana linija za punjenje bočica

Nova Gradiška, Elektrotehnička i ekonomska škola Nova Gradiška

Ideja projekta je napraviti modularnu maketu koja bi omogućila i naknadno proširivanje dodatnim modulima, koja bi sa koristila i u nastavi za izvođenje vježbi iz predmeta Mikruopravljači, PLC-i i mikroupravljači. Projekt je osmišljen u 3 modula. Prvi dio predstavlja robotska ruka koja se koristi za premještanje bočica u dvije veličine iz gravitacijskog spremnika na rotacijsku punilicu. Drugi dio predstavlja rotacijsku punilicu koja puni bočice i ostavlja ih na pokretnu traku. Treći dio predstavlja pokretnu traku koja sortira bočice prema veličini.

Fotogalerija stvaranja projekta
Fotogalerija učenika
Videoprezentacija projekta

Dodatni materijali
Programski kodovi
Autori projekta

Mentor:

Marijan Vuk

Učenici:

Filip Jažo, Luka Butina, Matko Radošić, Robert Lukić