Artuino – mini CNC plotter

Srednja škola Konjščina, Konjščina

Artuino mini CNC plotter osmišljen je na način da uz elemente zadane teme (Art in STEAM), ima i u sebi komponentu očuvanja okoliša, odnosno za njegovu izradu korišten je elektronički otpad, tj. DVD ROM-ovi iz starih neupotrebljivih računala. Artuino radi na principu CNC uređaja. Za kreiranje crteža koristi dva koračna motora (DVD ROM-ovi): jedan za pomak po x osi (naprijed – nazad) i jedan za pomak po y osi (lijevo – desno) te jedan servo motorić za spuštanje i dizanje olovke.

Fotogalerija stvaranja projekta
Videoprezentacija projekta

Dodatni materijali
Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Mario Varga

Učenici:

Franjo Kranjec, Kristijan Strahonja, Dario Labaš, Lovro Pozaić