Glazbena kultura i micro:bit - 6. razred

Uputa za učitelje

Snizilice i povisilice

Nakon obrade snizilice i povisilice te ljestvica koje sadrže snizilicu ili povisilicu (durske ili molske), ovaj program s micro:bitom možete koristiti za ponavljanje. Protresanjem micro:bita, ispisuje se ime ljestvice, a učenik treba odrediti da li je to ljestvica sa snizilicom ili povisilicom te prema tome pritišće tipku A ili B. Pritiskom na tipke A + B dobiva rezultat o broju pogodaka.

Korištenje s učenicima

Predmet Glazbena kultura
Razred 6., osnovna škola
Polugodište 1. ili  2.
Nastavna cjelina Izvođenje glazbe i glazbeno pismo
 Tema Glazbeno pismo
Ključne riječi snizilice, povisilice, durske i molske ljestvice
Ideja i izrada materijala Dalia Kager

Nakon obrade snizilice i povisilice te ljestvica koje sadrže snizilicu ili povisilicu (durske ili molske), ovaj program možete koristiti za ponavljanje.

  • Na redovnoj nastavi – možete organizirati malo natjecanje (samostalno, u paru ili grupi) te zadati određeni vremenski rok u kojem će učenici pogađati ljestvice s povisilicom i snizilicom (prema željama, nagradite ocjenom)
  • Kod kuće – učenici mogu kod kuće vježbati prepoznavanje ljestvica, posebno onda ako slabije usvajaju gradivo.

U nastavku pogledajte upute za izradu programa ili ga odmah isprobajte i preuzmite.

Upute za izradu programa

Izradimo program pomoću kojeg ćemo vježbati znanje o tonskim ljestvicama sa snizilicama i povisilicama. Usput naučimo raditi s varijablama, petljom if-then-else i slučajnim odabirom: definiranje i promjena varijable. Koristit ćemo i mogućnost kopiranja.

Program treba raditi tako da kada protresemo micro:bit, on na zaslonu ispisuje naziv jedne od ljestvica: G dur, F dur, D dur ili e mol, h mol i d mol. Nakon što se ispiše ime ljestvice, trebamo pritisnuti tipku A ako je to ljestvica s povisilicom, a tipku B ako je ljestvica sa snizilicom. Pritiskom na tipke A+B dobit ćemo rezultat ukupnog broja točnih pogodaka za povisilicu i snizilicu.

Program se izrađuje u Microbit Editoru, https://makecode.microbit.org/

Iz skupine Basic izaberemo on start naredbu. Sve naredbe koje stavimo unutar nje, pokrenut će se kad pokrenemo micro:bit.

 

Izradimo prvo varijable u koje ćemo pospremiti broj pritisaka na određenu tipku na microbitu. Potrebne su nam tri varijable: povisilica, snizilica i slucajni-broj. U skupini Variables kliknemo na Make a variable, u ponuđenu kućicu upišimo ime nove varijable povisilica te kliknemo na OK.

Postupak ponovimo za preostale dvije varijable povisilica ii slucajni-broj (kod imenovanja varijabli vodite računa da ne ostavljate prazna mjesta (razmake) kod višečlanih naziva). Nakon toga, svakim ponovnim klikom na skupinu Variables, jedna od ponuđenih varijabli bit će povisilica, snizilica i slucajni-broj.

 

U skupini Variables izaberemo naredbu set item to 0 i ugnijezdimo je unutar naredbe on start. U njoj izvršimo izmjenu – kliknemo na strelicu pokraj ITEM i izaberemo varijablu povisilica.

Dupliciramo naredbu set item to (desnim klikom miša na naredbu) i varijablu povisilica promijenimo u snizilica. Na ovaj smo način vrijednosti ovih dviju varijabli podesili na 0. Kad protresanjem započnemo igru, pritiskom na tipku A ili B ćemo varijable povisilica i snizilica povećavati svakim pritiskom na određeu tipku.

 

 

Kreirajmo sada dio programa koji će kad protresemo microbit ispisati naziv jedne od ljestvica: G dur, F dur, D dur ili e mol, h mol i d mol. Iz grupe Ulaz umetnemo ulaz na tresti. Program će započeti kada protresemo micro:bit.

U skupini Variables izaberemo naredbu set item to 0. U njoj ćemo izvršiti dvije izmjene. Prvo kliknemo na strelicu pokraj ITEM i izaberemo varijablu “slucajni-broj. Drugo, iz skupine Math dovucite naredbu pick random 0 to 4 i broj 4 promijenite u 5.

Zašto smo podesili pick random 0 to 5 ako imamo 6 ljestvica, tj. 6  mogućih izbora? Budući da micro:bit ne razaznaje tekstualni podatak kao što to mi radimo, svakom nazivu ljestvice pridružujemo vrijednost iskazanu u brojevima. Kako računalo počinje brojati od 0, tako jedan natpis ima pridružen broj 0, drugi ima broj 1,  treći broj 2, četvrti broj 3, peti broj 4 i šesti broj 5. Naredba pick random će nasumično prikazati jedan od šest naziva ljestvica svaki puta kad protresemo micro:bit.

Sada trebamo u dio programa ulaz na tresti dodati uvjetnu naredbu if – then – else koja će ispitati postavljeni uvjet. Iz grupe naredbi Logic odaberite blok IF-THEN.

Naredba IF –ispituje da li je vrijednost varijable slucajni-broj jednak 0 – iz bloka LOGIC odaberite naredbu 0=0 i ugnijezdite je u polje true u petlji IF.

U polje prve 0 u naredbi jednakosti 0 = 0  umetnite varijablu slucajni-broj koju ćete pronaći u grupi Variables.

Ako je vrijednost varijable slucajni-broj koju je odabrala naredba pick random zaista jednaka vrijednosti 0, tada ćemo na microbitu (u dijelu petlje THEN) pomoću naredbe prikaži znakovni niz iz grupe Osnovno, umjesto Hello! napisati ime prve ljestvice – G DUR.

Zasad vaš program treba izgledati kao na slici.

Sada ćemo proširiti IF-THEN (ako – onda) petlju klikom na plavi kotačić u naredbi if-then kako bismo dodali dio naredbe ELSE IF (inače).

Dovucite dio else if iz lijeve u desnu stranu oblačića i smjestite ga ispod naredbe if. Klikom na kotačić ćete zatvoriti oblačić.

Ponovite ove korake još pet puta. Koristite dupliciranje (desni klik na naredbu koju želite duplicirati) za naredbe slučajni broj=0 i prikaži znakovni niz G DUR. Svaki sljedeći broj u jednakosti promijenite za 1 više, a mijenjajte i nazive ljestvica.

Nakon što ste ponovili korake 5. puta, vaš program treba izgledati kao na slici.

Sada prelazimo na dio programa koji treba promijeniti vrijednost varijable slucajni-broj kada pritisnemo tipku A, tj. na taj način ćemo zabilježiti u microbit da smo na zaslonu vidjeli ime ljestvice koja u sebi sadrži povisilicu (ljestvice G dur, D dur i h mol).

Iz grupe Ulaz odaberite blok ako je tipka A pritisnuta.

Iz grupe naredbi Logic odaberite blok IF-THEN.

Za ovaj dio trebamo znati koju vrijednost varijable slucajni-broj smo pridružili ljestvicama s povisilicom u grupi naredbi unutar naredbe ulaz na tresti.

To su redom: G dur – 0, D dur 2 i h mol 4.

Naredba IF –ispituje da li je vrijednost varijable slucajni-broj jednak jednom od tih brojeva – iz bloka Logic odaberite naredbu 0=0 i ugnijezdite je u polje true u petlji IF.

U skupini Variables izaberemo naredbu set item to 0. Kliknemo na strelicu pokraj ITEM i izaberemo varijablu slucajni-broj. Kako nam prva ljestvica s povisilicom ima vrijednost 0, ostavit ćemo 0 u drugom polju jednakosti te dobiti ovakav blok naredbi.

Proširit ćemo naredbu if-then kao u koraku 7. To ćemo učiniti 2 puta, jer ukupno imamo 3 ljestvice s povisilicom. Duplicirajte blok slučajni broj = 0 i ne zaboravite promijeniti vrijednost 0 u vrijednost 2 i vrijednost 4.

Taj dio programa treba izgledati ovako:

Sada imamo dio programa koji microbitu kaže ako je slučajni broj jednak 0 / 2 / 4, ali ne kaže što da učini. Zadatak je programa da ako je pritisnut tipku A vrijednost varijable povisilica poveća za 1.

Iz grupe Variables odaberite naredbu change item by 1 i postavite je pored naredbe THEN. Item promijenite klikom na strelicu pored u varijablu povisilica. Duplicirajte tu naredbu još dva puta i umetnite je pored preostale dvije naredbe THEN.

Kako bismo znali da smo pritisnuli tipku A i da je microbit zabilježio taj događaj, reći ćemo mu u programu da svaki puta prikaže sličicu povisilice na zaslonu.

Iz grupe osnovno odaberite blok uključi lampice i nacrtajte povisilicu #.

Umetnite ispod naredbe change povisilica by 1.

Dodat ćemo ispod sličice i naredbu izbriši zaslon kako slika povisilice ne bi stajala neprekidno na zaslonu.

Duplicirajte blok uključi lampice dva puta i umetnite ispod preostale dvije naredbe change povisilica by 1, kao i blok izbriši zaslon.

Ovaj dio programa treba izgledati kao na slici.

Sljedeće što želimo napraviti jest to da pritiskom na tipku B vrijednost varijable snizilica povećamo za jedan. Kako bismo skratili postupak programiranja, kopirat ćemo cijeli blok ako je tipka A pritisnuta i na njemu učiniti neke promjene.

Kada ste duplicirali blok, primijetit ćete da je proziran. To znači da nije funkcionalan jer pokušava izvršiti dvije različite radnje pritiskom na istu tipku. Naravno, vidimo da su u programu radnje iste, ali uopće nije dozvoljeno imati dva bloka ako je tipka A pritisnuta na radnoj površini bez obzira na naredbe koje se nalaze unutar nje.

Dok klikom na strelicu pored naziva tipke A odaberete B, blok postaje upotrebljiv.

Promjene koje trebamo učiniti su sljedeće:

  1. vrijednosti varijable slucajni-broj promijenite redom u vrijednosti koje su pridružene ljestvicama sa snizilicom (F dur, h mol i e mol): 1, 3 i 5;
  2. sliku povisilice u naredbi uključi lampice izmijenite u snizilicu.

Ovaj dio programa izgledat će ovako:

Prikaz svih izrađenih blokova u programu izgleda ovako:

Posljednji dio programa koji nam treba jest prikaz rezultata. Koliko smo puta ispravno pritisnuli tipku A kad smo vidjeli ljestvicu s povisilicom, a koliko puta kad smo vidjeli ljestvicu sa snizilicom ispisat će se na zaslonu kad pritisnemo tipke A + B.

Iz grupe Ulaz odaberemo naredbu ako je tipka A pritisnuta te promijenimo naziv tipka u A+B klikom na strelicu pored naziva tipke.

Iz grupe Osnovno odaberemo naredbu prikaži znakovni niz Hello i Hello! izmijenimo u Pogotci te ugnijezdimo unutar naredbe ako je tipka A + B pritisnuta.

Da bismo znali kako se prikazani broj odnosi na povisilice, odaberimo naredbu uključi lampice iz bloka Osnovno i nacrtajmo povisilicu te je umetnimo ispod naredbe prikaži znakovni niz.

Ispod slike povisilice dodat ćemo naredbu za pauzu – iz bloka OSNOVNO odaberemo naredbu čekaj (ms) = 100 i broj 100 promijenimo u 1000 (1 sekunda) kako bi slika stajala jednu sekundu na zaslonu.

Također iz bloka Osnovno odabiremo naredbu prikaži broj=0 i postavljamo ispod pauze. Pomoću nje ćemo prikazati sadržaj varijable povisilica, tj. broj koliko smo puta pritisnuli tipku A na micro:bitu.

Iz grupe Variables odaberemo varijablu povisilica i umetnemo je umjesto 0 u naredbu prikaži broj:

Ponovno dodajemo pauzu, ovaj puta od dvije sekunde, kako bi se prikazani broj dulje zadržao na zaslonu. Program dosad treba izgledati ovako:

 

Sada ponavljamo postupak kako bismo prikazali sadržaj varijable snizilica, tj. broj koliko smo puta pritisnuli tipku B na micro:bitu Koristit ćemo se dupliciranjem kako bismo si skratili programiranje – duplicirajte naredbu uključi lampice, ovaj puta možete kopirati blok iz jednog od prije napravljenih dijelova programa i postavite ga ispod naredbe čekaj (ms) 2000.

 

Duplicirajte naredbe za pauzu (1000 i 2000 ms) te naredbu prikaži broj u kojoj varijablu povisilica klikom na strelicu promijenite u varijablu snizilica.

Naredbe koje ste trebali duplicirati prikazane su na sljedećoj slici:

Ispod posljednje pauze dodajte naredbu izbriši zaslon koju ćete pronaći u grupi OsnovnoMore (više):

Gotovi blok za ovaj posljednji dio programa izgleda ovako:

I na kraju, čitavi program izgleda ovako:

Isprobaj i preuzmi

Link za preuzimanje hex. datoteke s gotovim programom za micro:bit je ovdje.

Nešto vam nije jasno u programu? Pogledajte u našim uputama što vas zanima.