Lupi krticu!

igra za micro:bit

Pretvorimo micro:bit u igraću konzolu!

4.9.2017.

Sada kad smo upoznali dio mogućnosti micro:bita, vrijeme je za jedan složeniji program.

Napravit ćemo igru Lupi krticu. Uređaj će iscrtavati krtičnjak na lijevoj ili desnoj strani, a vaš je zadatak pritisnuti gumb na onoj strani na kojoj je krtičnjak prikazan. Igra počinje odmah po uključenju micro:bita, tj sve radimo unutar on start bloka.

 

Tekstualne i slikovne upute

Varijablu vrijeme postavimo na 1000. To je varijabla koja nam govori koliko vremena u milisekundama ima igrač da pritisne pravi gumb. Igru ćemo napraviti s vremenom koje se smanjuje dok ne dođe do 100ms.

Slika 1.

Na ekranu prikažemo 3-2-1 kako bi se igrač stigao pripremiti, te varijablu IgraTraje postavimo na true.

Cijeli ostatak igre dolazi unutar petlje while IgraTraje=true.

Varijablu Mjestokrtice postavimo na slučajni broj 0 ili 1.

Varijablu GumbStisnut stavimo na false.

Dodamo pauzu od 300ms između svakog pojavljivanja krtičnjaka nakon točnog pogotka.

Ako je varijabla MjestoKrtice bila 1, nacrtamo krtičnjak na lijevoj strani, inače na desnoj.

Postavimo varijablu početak na running time koji nađemo u grupi blokova Input->more.

Sav ostatak koda ponavlja se dok igrač ne stisne gumb A ili B.

Sad provjerimo je li igraču isteklo vrijeme za razmišljanje, i ako je, iskoristimo naredbu game over iz grupe Advanced->Game.

Preostala su nam samo 2 jako slična if then else bloka, prvi za slučaj kad je krtičnjak lijevo, drugi kad je krtičnjak desno.

Ako je varijabla MjestoKrtice 0 i stisnut je gumb A, znači da je igrač pogodio.

Postavimo varijablu GumbStisnut na true.

Iscrtamo kvačicu kao oznaku uspješnog pokušaja.

Rezultat povećamo za 1.

Ako se dozvoljeno vrijeme za razmišljanje još nije smanjilo do 100ms, smanjimo ga za 20.

U else dijelu provjerimo da li je MjestoKrtice 0, a igrač je stisnuo gumb B.

U tom slučaju postavimo varijablu GumbStisnut na true i opet upotrijebimo naredbu game over, ovaj put zbog pritiska na pogrešan gumb.

Drugi if then else blok je modifikacija prvog za slučaj da je krtičnjak na desnoj strani.

Tada je u slučaju pritisnutog gumba B igrač pogodio i dobiva jedan bod, u slučaju pritisnutog gumba A, igra je gotova.
Kod za taj blok je na slijedećoj slici.

Ovime ste uspješno isprogramirali igru!

Snimite je, prebacite na uređaj i zaigrajte. Biti ćemo sretni ako nam utiske, pitanja i pokude uputite na forumu. Kompletnu igru možete preuzeti na adresi:https://makecode.microbit.org/_3xD9KPWmWAy2

Drugi micro:bit projekti