Traka s RGB svjetlećim diodama

Traka s RGB svjetlećim diodama izlazni je modul BOSON seta. Sastoji se od 7 svjetlećih dioda koje mogu svijetliti različitim bojama RGB spektra. Za programiranje trake s RGB svjetlećim diodama biti će potrebno dodati poseban paket naredbi Neopixel.

Upute za dodavanje kategorije Neopixel

Otvorite editor za programiranje micro:bita. U dijelu s kategorijama naredbi odaberite Advanced.

Pritiskom na Advanced otvara se popis s dodatnim kategorijama. Na kraju tog popisa nalazi se opcija Extensions. Pritisnite na nju.

Pritiskom na Extensions otvara se prozor preko kojeg možete pronaći potrebnu kategoriju. U slučaju da je ne vidite među ponuđenim ekstenzijama, u tražilicu upišite neopixel. Nakon pronalaska Neopixel kategorije odaberite je pritiskom mišem.

Tim odabirom ćete se vratiti u editor za programiranje te ćete u popisu kategorija pronaći dodanu kategoriju Neopixel. U njoj nalaze se naredbe za programiranje RGB trake.

Zadatak

Izradite program kojim će traka s RGB svjetlećim diodama svijetliti u rasponu duginih boja, a uključivat će se i isključivati pritiskom na tipkalo.

Spajanje modula

U pločicu smjestite micro:bit. Na mjestima za spajanje elektroničkih modula kablovima povežite i spojite tipkalo te traku kao što vidite na prikazu spoja. U ovom primjeru koristi se tipkalo kao ulazni modul kojim će se traka uključivati ako je isključena i obrnuto. Tipkalo spojite na izvod P1, a traku na P0.

Upute za izradu programa

1. korak

Naredbu set strip to smjestite u on start blok. U dijelu naredbe gdje možete odrediti parametre, postavite P0 jer je na tom izvodu spojena traka, umjesto 24 upišite broj 7 jer se od toliko dioda traka sastoji i kao format ostavite zadanu vrijednost RGB (GRB format). Parametar (varijabla) strip iz naredbe odnosi se na cijelu traku.

Kreirajte varijablu upaljeno i postavite u on start blok. Dodijelite joj stanje false iz kategorije Logic. Varijablom upaljeno kontrolirat ćete uključivanje i isključivanje dioda na traci. Kad ona ima stanje false, traka neka bude isključena. Kad joj je stanje true, tada neka bude uključena.

2. korak

Iz kategorije Input odaberite naredbu on pin P0 pressed te P0 postavite na P1 jer je na njemu spojeno tipkalo. Svaki put kad se tipkalo pritisne, ovisno o stanju varijable upaljeno, traka se uključuje ili isključuje. Iz tog razloga je potrebno nakon pritiska na tipkalo provjeriti u kojem je stanju varijabla upaljeno i postaviti je u suprotno stanje. To ćete učiniti naredbom not iz Logic kategorije.

3. korak

Zatim if then else blokom definirajte uključivanje i isključivanje svjetla. Ako je (if) varijabla upaljeno istinita, tada (then) neka diode na traci svijetle različitim bojama u rasponu spektra duginih boja. Za to upotrijebite naredbu  strip show rainbow from 1 to 360.

4. korak

else dijelu dodajte naredbe za isključivanje svjetla na traci. To su naredbe strip clear i strip show.

Što je razlika među brojevima u naredbi strip show rainbow manja, to se i manje različitih nijansi boja uključuje.