Upoznajte micro:bit

Trenutni status
Nije upisan
Cijena
Upiši

Dobro došli na uvodni online tečaj o micro:bitu 🙂

Za početak rada s micro:bitom upoznat ćete njegove dijelove, karakteristike i proučiti upute za sigurno korištenje micro:bita kao pripremu za rad.

U ovom tečaju ćete izraditi nekoliko jednostavnih primjera programa koji će vas uvesti u svijet programiranja i bolje upoznati s osnovnim funkcionalnostima micro:bita. Naučit ćete koristiti naredbe za prikaz sličica, brojeva, teksta, jednostavnih animacija na zaslonu micro:bita, kreirati i koristiti varijable te kako postaviti i provjeriti uvjete za izvršavanje dijela programskoga kôda.

Uz znatiželju i motivaciju za učenjem, od opreme su vam potrebni: micro:bit, USB kabel, računalo i pristup Internetu.

Tags: