Sastavi rečenicu

Izradite program pomoću kojeg će se na micro:bitu prikazivati nasumično odabrane riječi od kojih je potrebno sastaviti rečenicu.

Korištenje s učenicima
Predmet Hrvatski jezik
Razred 2., osnovna škola

Odgojno-obrazovni ishodi  

 

A. 2. 1 Učenik razgovara i govori u skladu s temom iz svakodnevnoga života i poštuje pravila uljudnoga ophođenja.

A. 2. 4 Učenik piše školskim rukopisnim pismom slova, riječi i kratke rečenice u skladu s jezičnim razvojem.

A. 2. 5 Učenik upotrebljava i objašnjava riječi, sintagme i rečenice u točnome značenju s obzirom na komunikacijsku situaciju.

Upute za izradu programa

Detaljne upute za izradu ovog programa možete preuzeti u PDF dokumentu  ovdje.

Isprobajte i preuzmite

U nastavku preuzmite odgovarajući program za svoj micro:bit, ovisno o tome koristite li micro:bit v1 (izvorna verzija) ili micro:bit v2 (nova verzija s ugrađenim zvučnikom i mikrofonom).

Pritiskom na tipkalo A na ekranu se ispisuje nasumično odabrana riječ.

Pritiskom na logotip micro:bita na ekranu se ispisuje nasumično odabrana riječ.