Redoslijed izvršavanja naredbi u programu

Koristeći naredbe iz Basic kategorije, upoznajte učenike s redoslijedom slaganja i izvršavanja naredbi u programu.

U lekciji se programira s naredbama show string, show number, show icon, pause i clear screen.

MakeCode editoru možete pristupiti preko poveznice https://makecode.microbit.org/.

Korištenje s učenicima
Predmet Informatika
Razred 2. i 3., osnovna škola

Odgojno-obrazovni ishodi  

 

B. 2. 1. analizira niz uputa koje izvode jednostavan zadatak, ako je potrebno ispravlja pogrešan redoslijed

B. 3. 1. stvara program korištenjem vizualnog okruženja u kojem se koristi slijedom koraka, ponavljanjem i odlukom te uz pomoć učitelja vrednuje svoje rješenje

U nastavku se nalaze Upute za učitelje koje možete koristiti kao predložak za upoznavanje učenika sa redoslijedom slaganja i izvršavanja naredbi u programu. Na kraju sata im možete podijeliti Radni listić gdje će kroz kratke zadatke provjeriti naučeno.

Upute za učitelje

Upute za učitelje možete preuzeti u PDF dokumentu  ovdje.

Radni listić

Radni listić možete preuzeti u PDF dokumentu   ovdje.

Isprobajte i preuzmite

Prilikom pokretanja micro:bita ispisuje se rečenica i na kraju se prikaže sličica smješka na 1 sekundu nakon čega se ekran izbriše.