Pingvin

Zadatak

Izradite elektroničko kreativni projekt u kojem će se pingvin sakriti svaki put kad mu se približi neki predmet ili osoba na udaljenosti od 40 cm i manje. Pingvina izradite od kartona i kolaža te ga smjestite u njegov iglu koji također izradite po želji. Pričvrstite pingvin na servo motor. Pomicanjem servo motora ostvarit ćete da se pingvin pokaže ili sakrije. Da bi pingvin znao treba li biti sakriven ili ne, upotrijebite ultrazvučni senzor koji će pratiti udaljenost objekata od njega.

U Neuron aplikaciji izradite program kojim će servo motor biti u jednoj od dvije moguće pozicije ovisno o vrijednosti koje očitava ultrazvučni senzor. Vrijednosti ćete prilagoditi svom projektu ovisno o veličini pingvina i iglua te načina na koji želite da se pingvin pokaže i sakrije.

Iz seta upotrijebite po potrebi dodatne kablove za povezivanje i magnetne pločice.

Ovaj primjer je preuzet iz službenog Makeblock Neuron set priručnika.

Potreban pribor

Modul Količina
Modul za napajanje 1
Bluetooth modul 1
Ultrazvučni senzor 1
Servo motor 1

Prikaz spoja

Program u Neuron aplikaciji

Ultrazvučni senzor očitava udaljenost od objekta. Izmjerena udaljenost u ovom primjeru iznosi 7.2 cm. U programu se uspoređuje je li ta vrijednost manja od 40. S obzirom na to da je, nakon naredbe za usporedbu stoji „Y“ (yes) i program kreće u smjeru prema naredbi s brojem 10. Ta vrijednost se zadržava naredbom HOLD dok ne dođe do promjene udaljenosti i postavlja kao kut pod kojim se servo motor mora zakrenuti.