Neuron sef

Zadatak

Izradite elektroničko-kreativni sef koji možete otvoriti ako potenciometrom pogodite njegovu šifru i pritisnete na tipkalo. Ideja je da sef bude zatvoren polugicom servo motora. Zakretanjem potenciometra „unosi“ se šifra koja se neprestano prikazuje na displeju. Kad se unese ispravna šifra za otvaranje sefa (ispravna šifra je 80 – vrijednost određena položajem potenciometra), potrebno je pritisnuti na tipkalo i sef će se otvoriti (pomaknut će se polugica).

U Neuron aplikaciji izradite program kojim će servo motor biti najprije u jednoj poziciji (zaključano), a kad se potenciometar zakrene na ispravan položaj i pritisne na tipkalo, servo motor neka zakrene polugicu u drugi položaj (otključano). Vrijednosti položaja su relativni te ih namjestite ovisno o sefu koji izradite.

Iz seta upotrijebite po potrebi dodatne kablove za povezivanje i magnetne pločice.

Ovaj primjer je preuzet iz službenog Makeblock Neuron set priručnika.

Potreban pribor

Modul

Količina

Modul za napajanje

1

Bluetooth modul

1

Tipkalo

1

Potenciometar

1

Servo motor

1

Displej

1

Prikaz spoja

Program u Neuron aplikaciji

U programu se provjerava vrijednost potenciometra koji se ispisuje na displeju. Zadano je ako je vrijednost jednaka 80 i ako je pritisnuto tipkalo (povezano logičkom blokom AND), servo motor zakreće polugicu za 90 stupnjeva. Ako jedan od ta dva uvjeta nije zadovoljen (tipkalo nije pritisnuto ili vrijednost potenciometra nije 80), servo motor je u poziciji nula i ne miče se.