Množenje cijelih brojeva od -10 do 10

Izradite program pomoću kojeg ćete naučiti kako pomoću micro:bita možete vježbati množenje cijelih brojeva (od -10 do 10).

Korištenje s učenicima
Predmet Matematika
Razred 6., osnovna škola
Polugodište 2.
Nastavna cjelina Cijeli brojevi
Tema Množenje cijelih brojeva (od -10 do 10)
Ključne riječi cijeli brojevi, množenje
Ideja i izrada materijala Antonija Horvatek

Zamišljeno je da učenici koriste ovaj program kao vježbu nakon što su naučili pravila za množenje cijelih brojeva.

Učenici pomoću ponuđene datoteke mogu vježbati samostalno kod kuće ili na dopunskoj nastavi.

Na redovnoj nastavi također možete koristiti micro:bit s danom datotekom. Jedan je način da na kraju sata, na kojem ste zajedno vježbali ovakve zadatke, napravite igru/natjecanje između učenika. Učenici će igrati u parovima. Na papiru trebaju napraviti tablicu s dva retka, na početku redaka napisati svoja imena, a zatim naizmjenice rješavati zadatke koje zadaje micro:bit, te u tablicu kod svog imena napisati plus ako je točno riješen zadatak, odnosno minus ako je netočno.  Zadaci se (zbog dinamike i veće zanimljivosti) rješavaju usmeno – učenik protivnik će paziti je li izgovoreno rješenje točno.

Nakon što ste s učenicima prošli ovo gradivo, na redovnoj nastavi, na početku bilo kojeg kasnijeg sata možete učenicima reći da, dok učitelj upisuje sat, na brzinu trebaju uključiti micro:bitove i ponovo provježbati/ponoviti si ovo gradivo.

Micro:bit možete iskoristiti i za zadavanje domaće zadaće. Npr. učenicima možete reći da si pomoću micro:bita zadaju npr. 10 zadataka, zapišu ih u bilježnicu i riješe. Pritom učenik prvo treba s micro:bita prepisati prvi zadatak u bilježnicu, samostalno ga riješiti u bilježnici, te nakon toga pomoću micro:bita provjeriti rješenje. Na isti način nastaviti s do desetog zadatka. Također učenike treba upozoriti da kod zapisivanja zadataka, ako je drugi faktor negativan, moraju sami napisati zagradu, iako se ona na micro:bitu ne pojavljuje, npr. u zadatku 4∙(-8) . Kroz takvu zadaću vježbaju i taj detalj.

Upute za izradu programa

Detaljne upute za izradu ovog programa možete preuzeti u PDF dokumentu  ovdje.

Isprobajte i preuzmite

Protresanjem micro:bita, izabiru se dva broja između -10 i 10 (ali se tada ne ispisuju).

Pritiskom tipke A ispisuje se prvi broj.

Pritiskom tipke B ispisuje se drugi broj.

Pritiskom obe tipke zajedno, ispisuje se umnožak tih dvaju brojeva.