Micro:bit mjerna stanica

Za ovaj projekt potrebna su vam 2 micro:bita. Jedan micro:bit će biti uređaj koji će mjeriti temperaturu i razinu svjetla te ih javljati drugom micro:bitu. Drugi micro:bit će primati podatke, bilježiti ih i prikazivati na monitoru računala.

Upute za izradu programa

1. korak

Izradite program najprije za micro:bit koji ima ulogu mjerača.

Za početak je potrebno postaviti radio grupu unutar koje će micro:bitovi komunicirati. Kao što se već naučili to može biti bilo koji broj od 0 do 255.

2. korak

Ovaj micro:bit neka radi tako da podatke mjeri i šalje pritiskom na tipkala. Kad pritisnete tipkalo A neka izmjeri temperaturu, prikaže sličicu mjerne jedinice (nacrtajte je po želji) i pošalje podatak drugom micro:bitu. Nakon dvije sekunde neka se izbriše prikaz na zaslonu. U ovom slučaju koristite naredbu radio send name value iz kategorije Radio. Tako možete povezati poslanu vrijednost s njezinim nazivom.

3. korak

Pritiskom na tipkalo B micro:bit neka izmjeri razinu svjetla, prikaže sličicu sunca (nacrtajte je po želji) i pošalje podatak drugom micro:bitu. Nakon dvije sekunde neka se izbriše prikaz na zaslonu.

Rješenje za prvi micro:bit

Isprobajte program na simulatoru te ga preuzmite na micro:bit.

4. korak

Drugi micro:bit mora primiti prikazane podatke i odmah ih prikazati preko monitora računala. To znači da je potrebno uspostaviti serijsku komunikaciju između micro:bita i računala. Taj je postupak detaljno objašnjen u lekciji Uspostavljanje serijske komunikacije između micro:bita i računala.

Nakon povezivanja drugog micro:bita s računalom, kao i za prvi micro:bit, postavite radio grupu za komunikaciju.

5. korak

Ovaj micro:bit može primiti dvije informacije – ili vrijednost temperature ili razinu svjetla. Zato iz kategorije Radio uzmite blok on radio received name value.

6. korak

U taj blok sada stavite naredbu serial write value x = 0 iz kategorije Serial.

7. korak

Ta naredba na serijski port upisuje primljenu vrijednost u obliku tekst-broj informacije što je upravo oblik poruke kakav micro:bit prima. U tu naredbu na mjesto x postavite name, a na mjesto 0 value (povucite ih iz naredbe on radio received name value).

Rješenje za drugi micro:bit

Dodajte još da se na zaslonu micro:bita prikaže ista sličica za temperaturu i svjetlo kao one na micro:bitu koji šalje poruku.

Pritiskom na tipku Download prebacite program na micro:bit. S obzirom na to da ste ih prethodno uparili, program će se automatski prebaciti.

Praćenje komunikacije

Pošaljite prvim micro:bitom bilo koju poruku. U tom trenutku će se u editoru prikazati tipka Show console Device.

Pritiskom na tipku otvorit će se prozor u kojem možete pratiti primljene poruke. U gornjem dijelu su one prikazane grafički, a u donjem dijelu numerički. Kad micro:bit primi poruku o vrijednosti temperature dolje će se to ispisati u obliku name:vaule. Isto vrijedi i za svjetlo. Promjene u primljenim vrijednostima kroz vrijeme (dok se program odvija) bit će vidljive i u grafovima.

Editor vam omogućuje da preuzmete podatke na svoje računalo te ih kasnije obrađujete. Pritiskom na tipku Export (gornji desni kut) preuzet ćete .csv datoteku te će u njoj biti pohranjene sve vrijednosti koje je micro:bit zaprimio. Vi ih možete analizirati i obraditi te prikazati po želji.

Program za micro:bit v2

U slučaju da koristite novu verziju micro:bita koji sadrži ugrađeni zvučnik ili na izvornoj verziji micro:bita imate spojen vanjski zvučnik, izmijenite prethodnie programe tako da dodate zvuk koji označava slanje i primanje informacije.

Prvi micro:bit

Unutar bloka on button A pressed stavite naredbu start melody ba ding repeating once koja se nalazi u Music kategoriji. Isto ponovite i za blok on button B pressed.

Drugi micro:bit

Želite da drugi micro:bit, kada primi poruku o izmjerenoj temperaturi ili razini svjetlosti, isto reproducira kratak zvuk. Iz Music kategorije uzmite naredbu play tone Middle A for ½ beat te ju smjestite u blok on radio received, na početak.