Uspostavljanje serijske komunikacije između micro:bita i računala

U ovoj lekciji nalazi se uputa s koracima koje je potrebno napraviti kako biste mogli uspostaviti serijsku komunikaciju između micro:bita i računala. To je korisno u slučajevimakad želite da jedan micro:bit šalje određene podatke drugome koji je spojen na računalo te ih nakon primanja može prikazati preko monitora računala.

Da bi to uspješno radilo firmware micro:bita mora biti 0249 ili više. Za provjeru firmware verzije micro:bita spojite micro:bit na računalo, pronađite ga u This PC i dvostrukim klikom ga otvorite kao bilo koju drugu datoteku.

Otvorit će se prozor kao na sljedećoj slici. Otvorite dokument DETAILS.TXT.

Provjerite sada koji broj piše u dijelu Interface Version.

Ako je taj broj manji od 0249 kao u ovom primjeru, potrebno je ažurirati firmware. Postupak ažuriranje je detaljno prikazan na ovdje. Ako vaš micro:bit ima dobru verziju firmware-a, preskočite ovaj korak.

Nakon ažuriranja firmware-a možemo nastaviti s programiranjem. Spojite drugi micro:bit u računalo te u editoru odaberite opciju More (u gornjem desnom kutu).

Otvorit će se padajući izbornik i u njemu kliknite na Pair device.

Otvorit će se prozor s uputom koju smo u prethodnim koracima provjerili. Pritisnite na zeleni gumb Pair device.

Odaberite s popisa micro:bit i pritisnite na Povežite se.

U editoru će se prikazati obavijest da ste se uspješno povezali.